HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/6:      Az Úristen Ádám atyánknak[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Kájoni: Csíkcsobotfalvi kézirat (XVII. század) 233. o.;

 

Szöveg:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'': (XVII. század) 5. o., kissé javítva

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4,2/4

 

1.           Az Úristen Ádám atyánknak,

             Kegyes vigasztalásnak:

             Megígérte jövetelét a Messiásnak.

2.           És az álnok kígyónak mondta

             A szép paradicsomba:

             Megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva.

3.           Megmondotta Bálám próféta:

             Csillag kél e világra

             A Jákobnak nemzetébôl, világ javára.

4.           Zsoltárokban szent Dávid ajka

             Ekképp szólott bíztatva:

             Székében fog uralkodni királyi magva.

5.           Izajás is így jövendöle:

             Imé, Jessze gyökere

             Vesszôt terem új virágnak nevelésére.

6.           A vesszônek drága virága,

             Csillag tiszta világa,

             Dávid magva: Máriától jött e világra.

7.           Ám arról is megemlékezünk,

             Bízó szívvel készülünk:

             Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

8.           Kérjük azért mindnyájunk Urát,

             Lelkünk kegyes Bíráját,

             Állítsa majd jobbja felôl hívei nyáját.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Jelentéktelen elváltozással: Túróci: Cant. XVII. 5. o.