HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/60:     Hogyha hozzád járulunk   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Lányi Ernôtôl (1861--1923)

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Hogyha hozzád járulunk,

             Szemünk könnybe lábad,

             S úgy csókoljuk, ó Urunk,

             Drága keresztfádat,

             Amelyen kegyetlen kínozták szent tested,

             Amelyet szent kebled drága vére festett.

2.           Evangéliumra

             Krisztusnak szent keresztje

             Gyôzedelmi zászlónk,

             Amellyel megszerezte

             Üdvünket Megváltónk.

             Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye,

             Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye.

3.           Hiszekegyre

             Hisszük: égi székébôl

             Az Isten leszálla

             És egy szűznek méhébôl

             Testet vett magára.

             Keresztre szegezve kigúnyolni merték,

             Sebezték szent testét s szívét általverték.

4.           Felajánlásra

             Ezt a sok kínt érettünk

             Kellett elszenvedned,

             Hogy nekünk, kik vétettünk,

             Megnyissad a mennyet.

             Hálánkat irántad csak azzal tudatjuk,

             Hogy e szent kenyeret és bort bemutatjuk.

5.           Szent, szent-re

             Amikor szent lelkedet,

             Megváltónk, kiadtad,

             A világ megreszketett,

             Megrendült alattad.

             Föld és ég hirdették, hogy Te vagy, szent Isten,

             Akit áld és imád a világon minden.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 14 üt. 3. hangja helyén eredetileg ,,as'' áll. A 10. üt. mintájára ,,f''-et írtunk helyébe.