HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/61:     A fényes Isten-arcot[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1900.) 215. o

 

Szöveg:

(Salve caput cruentatum - Szt. Bernáttól) Rosty Kálmán S.J. fordítása

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           A fényes Istenarcot

             Vér s fájdalom fedi:

             Mint küzde szörnyű harcot,

             Hallgatva hirdeti.

             A fôn, mely égi bérre

             Százszorta érdemesb,

             Szúr vad tövis füzére,

             Így még dicsôbb, nemesb.

2.           Ô Isten Egyszülötte,

             Mindenható király;

             S most gyôz a düh fellette,

             Csúfos halált kínál.

             Nincs benne semmi épség,

             Letört virág a test,

             S mégis mily égi szépség,

             Mit rózsa pírja fest.

3.           Alázva, törten állok

             A szent kereszt alatt,

             E könny legyen a zálog,

             Mily hôn sirattalak!

             E könny szívem tanúja,

             Hogy már híven szeret,

             Ó vedd szívedbe újra,

             Itt adj örök helyet.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallamot, mely Leo Hassler (1564--1612.) szerzeménye, J. S. Bach módosításaival közöljük. A harmonizálást Bach: Máté passio-ja I. részébôl vettük. L. Bäumker II. 349. o.