HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/63:     A keresztfához megyek[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 276. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           A keresztfához megyek,

             Mert máshol nem lelhetek

             Nyugodalmat lelkemnek.

             S ott talállak, ó szűz Anya,

             Fájdalom közt bágyadozva,

             Tôr veré át lelkedet.

2.           Mely gyötrelem volt neked

             Isteni szülöttedet

             Látni szegény jászolban.

             S midôn annyi ellenségek

             Romlására esküvének:

             Tôr veré át lelkedet.

3.           De midôn ezek felett

             Láttad, mennyit szenvedett,

             Szenvedett az ártatlan;

             Láttad ôt a Kálvárián,

             Két lator közt a keresztfán:

             Kínodat ki mérje meg!

4.           A nap elsötétedett,

             Ennyi kínt nem nézhetett!

             Borzadván rengett a föld.

             Sírt, kesergett, gyászolt minden

             Az egész nagy természetben;

             De gyötrelmed nagyobb volt.

5.           Ezt, ó fájdalmas Anya!

             Mind értem tűrted vala,

             Értem háládatlanért!

             Ki Fiadat megvetettem,

             És keresztre feszítettem,

             Ó én kárhozat fia!

6.           Most a lelkiismeret

             Életemnek átka lett,

             Istenem, hová legyek?

             Nincs lelkemnek csendessége,

             Rettent a bűn szörnyűsége,

             Jaj, kétségbe kell esnem!

7.           Ah, de fülembe hata

             Szent Fiad e szózata:

             ,,Ím anyád, ó tanítvány!''

             Tanítványa én is voltam,

             Míg a bűnre nem hajlottam,

             Ô engem is rád bízott.

8.           Ne nézd bűnös-létemet,

             Hanem a szeretetet,

             Mely értem a fán vérzett.

             Fájdalmaid, ó szűz Anya,

             Indítsanak bűnbánatra,

             Hogy kegyelmet nyerhessek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2., 4., 5. és 11. üt. ,,g''-je után az eredetiben következô átmenô ,,fis''-t a mai gyakorlat alapján elhagytuk. Variánsok: Gimes 1844. 207., illetve 347. o. és Kovács 1842. II. 13., illetve 44. o.