HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/64:     Az Atyának egy fiát[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 121. o. és Kersch: Sursum Corda (1902.) 52. o.dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

(Patris Sapientia) részben Tárkányi, részben pedig Fojtényi fordítása, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Az Atyának egy Fiát, kit öröktôl nemzett,

             Éjfél után elfogák, igaz Isten-embert.

2.           Messze futnak társai, elszakadva tôle,

             A zsidóság éktelen csúfot űz belôle.

3.           Pilátushoz elvivék ôt hat óra tájban

             S hamis tanúk vádolák mint gonoszt, szavában.

4.           Megkötözvén két kezét, csapdosák orcáját,

             Rútul összeköpdösék égderült világát.

5.           Hogy kilenc volt, lárma lôn: ,,Csak feszítsd fel ôtet'',

             S a gonosz nép rá veres gúnyruhát terített.

6.           Tövisekbôl koronát tettek szent fejére:

             Visz keresztet vállain büntetés helyére.

7.           Volt tizenkét óra, hogy a keresztre vonták,

             S két lator közt keresztfán fel is állították.

8.           Kínok miatt szomjazék, s ôk epét adának

             Annak, aki elvevé bűnét e világnak.

9.           Halálra ment délután három óra tájban,

             ,,Fogadd, Atyám, lelkemet!'' mondta végszavában.

10.          Pogány vitéz oldalát tôrrel átlyukasztá,

             Rengett a föld és a nap fényét elfogyasztá.

11.          A keresztrôl levevék még aznap délestén,

             Benne életerejét istensége rejtvén.

12.          Nézd, ó bűnös, így hal az, kiben élted támad,

             Sírj fölötte s törje meg szíved a bűnbánat.

13.          Betakarták alkonyon sziklasír ölébe

             A szent testet, mely jövô életünk reménye.

14.          A próféták szavai megvalósodának,

             Messiásban vártak ôk üdvöt a világnak.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb forma: Bozóki 1797. 153. o.