HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/66:     Bűnös lélek, sirasd, kérlek[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath. kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 155. o

 

Szöveg:

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676.) csekély simítással és rövidítéssel részben Bozóki nyomán

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Bűnös lélek, sirasd, kérlek,

             Uradnak nagy kínját,

             Mert ártatlan, mint egy bárány

             Szenved a keresztfán.

2.           Tekints, kérlek, szent sebére

             Édes Teremtôdnek,

             Melyet szenved, hogy lelkedet

             Adja üdvösségnek.

3.           Bűneinkért ostorozzák

             Az ártatlan Bárányt;

             Tövisekkel koronázzák

             S kínozzák, egyaránt.

4.           Kegyes Jézust, az ártatlant,

             Utcákon hordozzák,

             Kaifástól Pilátushoz

             Kötözve hurcolják.

5.           Bűneinkért arcul verik,

             Pökdösik orcáját;

             Irgalmatlan megcsúfolják,

             Szaggatják szent haját.

6.           Vérszomjasan kiáltozzák:

             Feszítsd, feszítsd meg ôt;

             Gyalázatos keresztfára

             Húzzák a jótevôt.

7.           Kegyes Jézus! légy irgalmas

             Nékem bűneimért,

             Ki a magas szent keresztfán

             Ontottál értem vért.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Utolsóelôtti üt.-ét a mai gyakorlat szerint (Kersch) módosítottuk. Ôse a Csíkcsobotfalvi 336 o.-án és a Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1703.) 125. o.-án lejegyzett dallam.