HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/67:     Bágyad gyötrelmében[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt, Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)167. o.

 

Szöveg:

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676.)némileg javítva

Használat:

 

A Hétfájdalmú Szűz ünepeire is (Feketevasárnap utáni péntek és szept. 15.).

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Bágyad gyötrelmében a mártírok anyja,

             Hét fájdalom töre szívét által hatja.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

2.           Szelíd galambformán zokog édes Fián,

             Hogy a kereszt fáján látja végsô órán.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

3.           Ó keserves Anya, szűzességnek lánya,

             Általverte szíved Fiad nehéz kínja.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

4.           Sok kínban ellankadt Jézus, keresztfádról

             Szólj már Szűzanyádhoz, ki hozzád sírván szól.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

5.           Ó keresztény, tudd meg: lelked váltságáért

             Szenved szent Fiával, örök boldogságért.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

6.           Hóhér zsidóságnál keményebb szívűnek

             Mondlak, hogyha nem sírsz fájdalmán a Szűznek.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

7.           Sírjunk hát mindnyájan, és kövessük sírván,

             Úgy lészen mellettünk a halálos órán.

             Ah, jaj, ha látnátok,

             Hívek, megszánnátok

             Krisztus édesanyját!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Bozóki szerint a 3. és 7. üt. 3. hangjára ,,cis'' esnék.De ez nyomdahiba, amit úgy a régibb mint a nép közt ma is élô dallamvariánsok (Volly István gyűjtése) igazolnak. A 2., 6. és utolsó üt. elsô hangját az eredeti röviddel szemben kétméretűvé tettük. Ôse Szelepcsényi 1675. 292. o. Variáns: Deák 1774. 33. oldal.