HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/68:     Hol vagy, édes Jézus

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt, Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.) 34. o.;

 

Szöveg:

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676), némi javítással

Használat:

 

A Hétfájdalmú Szűz ünepeire is (Feketevasárnap utáni péntek és szept. 15.).

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem,

             Ki nélkül már a világon holtig árva lettem.

2.           Hol vagy két szememnek tündöklô világa,

             Elepedett bús szívemnek csendes boldogsága?

3.           Hol vagy én szívemnek buzgó kívánsága,

             Életemnek mézzel folyó kedves vigassága?

4.           Mondjátok meg nékem, ó ti magas hegyek,

             Szülöttemet fölkeresni vajjon merre menjek?

5.           Mutassatok útat, ó ti olajkertek,

             Hol megfogták szülöttemet: vele merre mentek?

6.           Ti darabos, éles, hegyes, köves utak,

             Szent Fiamnak vércsöppei követekre hulltak.

7.           Ó jaj, ez a szent vér szomorúság jele.

             Elômbe fú halálának immár fagyos szele.

8.           Ó sírjatok vélem, jó asszony barátim,

             Kik tudjátok e világban az én árvaságim.

9.           Megepedett szívem, ne hagyjatok, kérlek!

             Jaj, fogjatok, elalélok, sír bennem a lélek.

10.          Enyhítsd kesergésed, siralmas Szűzanya,

             Mert szent Fiad harmadnapra feltámad, megmondta.

11.          Nosza, tövén mink is a kereszt fájának

             Síránkozzunk szent halálán szerelmes Fiának.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©