HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/69:     Jer, dícsérjük mindeneknek Atyját[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 40. o

 

Szöveg:

Az elsô versszak Kájoni után (Cantionale Catholicum 1676., 117. o.), a többi Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jer, dícsérjük mindeneknek Atyját,

             A szép Szűznek áldott szent magzatját,

             E világnak édes megváltóját,

             Bűnösöknek kegyes szószólóját.

2.           Jer, tiszteljük áldott keresztfáját,

             Sötétségben fényeskedô fáklyát,

             Fagyos éjben melegítô lángot,

             Ellenségtôl elrejtô palánkot.

3.           Jer, imádjuk szálkás, kemény fáján

             A megfeszült, feláldozott Bárányt,

             Kinek testét mi bűneink tépték,

             Ki elvette világ minden vétkét.

4.           Jer, sirassuk tenger bűneinket,

             Ezekért várt örökös tűz minket,

             De védônk lett a bíró, ki büntet,

             S elégette adóslevelünket.

5.           Jer hát, verjük bűnbánatos mellünk!

             Férgek vagyunk, néki mégis kellünk.

             Romok vagyunk, ô szeretett mégis,

             Ostorokig, keresztfáig, vérig.

6.           Jer, fogadjuk éltünk jobbulását!

             Már ezután mindenek meglássák:

             Arról fogunk tanuságot tenni,

             Kinél jobban nem szeretett senki.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 10. üt. elsô hangja után egy átmenô ,,gist' elhagytunk. A ritmuson simítottunk. L. Énekes-könyv (Kolozsvár, 1751.) 347. o.