HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/7:      Áron vesszeje virágzik[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent, Mária

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 18. o.

 

Szöveg:

Első és utolsó szakasza ugyanonnan, kissé javítva. A második versszak Sík Sándortól

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhetô

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

 

1.           Áron vesszeje virágzik,

             Reménységünk kicsírázik,

             Választott Szűzbôl Isten anyja válik.

             Ezt szent próféták megjövendölték,

             Szent pátriárkák óhajtva kérték,

             Szent atyák régen szívükbe rejtették.

2.           Anna lánya, mivel hittél,

             Az angyalnak mert engedtél,

             Íme az Úrnak szolgálója lettél.

             Üdvösségünknek hajnali pírja,

             Mi sebeinknek orvosló írja,

             Lábad a kígyó erejét lebírja.

3.           Amit elzárt Éva vétke,

             Utat ád az üdvösségbe

             Szűz Máriának engedelmessége.

             Szűz, téged tartunk szent Pátrónánknak,

             Téged kiáltunk édes Anyánknak.

             Légy orvoslója minden nyavalyánknak.

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmizálásnál Kisdi 1651. 33. o. dallama szolgált.