HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/71:     Keresztények, sírjatok[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 115. o.;

 

Szöveg:

Faludi Ferenctôl 1704-1779 (az elsô sor a Bozókiból elterjedt változatban), rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Keresztények sírjatok,

             Mélyen szomorkodjatok.

             Keseregjen minden szív,

             Aki Jézusához hív.

2.           Nincsen abban irgalom,

             Hozzád buzgó fájdalom,

             Aki téged meg nem szán,

             Ó Jézus, a keresztfán.

3.           Szent testednek sebeit,

             Vérrel folyó kékeit

             Aki látja és nem sír,

             Élô hittel az nem bír.

4.           A kôsziklák repednek,

             Nap és hold sötétednek,

             Minden élô megindul,

             Csak a bűnös nem búsul.

5.           Szállj szívedbe, sirasd meg

             Vétkeidet s fontold meg,

             Hogy az Isten Fia volt,

             Aki érted így megholt.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb formák: Bozóki 1797. 154 o. és Gimes 1844. 201 o. (Ez nagyon cifra.)