HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/72:     Keservesen siratja[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt, Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 168. o.

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 168. o. , kissé javítva

Használat:

 

A Hétfájdalmú Szűz ünepeire is (Feketevasárnap utáni péntek és szept. 15.).

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Keservesen siratja Mária fiát,

             Midôn látja halálra menni magzatát.

             Csordul könnye Máriának,

             Szíve szakad Szűzanyának

             Nagy bánatjában.

             Nincsen helye bús szívének,

             Nyugodalma sincs lelkének

             Nehéz kínjában.

2.           Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának,

             Nincs segítô orvosa nehéz kínjának.

             Szűz Mária elfáradott,

             Egész teste elbágyadott

             Nagy bánatjában.

             Piros színe elhervadott,

             Áldott Anya ellankadott

             A nagy sírásban.

3.           Merre vagytok Mária jóakarói?

             Merre vagytok bánatja igaz szánói?

             Bár jó szívvel ápolnátok,

             Gyenge karját megfognátok,

             Mert elfáradott;

             Rózsavízzel öntöznétek,

             Balzsamokkal illetnétek,

             Mert elbágyadott.

4.           Ó, bár csak az én szívem hozzád mehetne,

             Hogy tégedet a földrôl felemelhetne.

             Bús gerlice formájára

             Itt maradott árvaságra

             A Szűz Mária.

             Mindenektôl elhagyatott,

             Szent Fiától megfosztatott

             A Jézus Anyja.

5.           Ó kegyetlen nemzetek, kôszívű népek!

             Ezt a pogány vadságot hogy tehettétek?

             Szegényt úgy megkínoztátok,

             Mindhalálig bántottátok

             Az Isten Fiát.

             Bűnötöket elhagyjátok,

             Bűnbánattal sirassátok

             Az egek Urát!

6.           Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak,

             Hadd törlöm le könnyeit síró arcodnak!

             Ó Szűzanyám, véled járjak,

             Véled éljek, véled haljak,

             És Jézusoddal.

             Véled légyen szenvedésem,

             Halálom és temetésem,

             És szent Fiaddal.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az elsô ütemekben elôforduló ,,d''-k elôtt az eredetiben hiányzik a kereszt. Bozóki korában azonban nem valószínű a diézis nélküli vezetôhang. A Gimes 1844. 218. o.-án szintén felemelt 7. lépcsôvel találjuk.