HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/73:     Krisztus Anyja, Szűz Mária[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt, Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 65. ill. 168. o.;

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 65. ill. 168. o. , javítva

Használat:

 

A Hétfájdalmú Szűz ünepeire is (Feketevasárnap utáni péntek és szept. 15.).

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Krisztus Anyja, Szűz Mária,

             Keresztfánál sírván síra.

             S midôn látá, hogy szent Fia

             Gyötrelmében hervadozna,

             Keseregvén így szóla,

             Keseregvén így szóla.

2.           Ó Istenem, hová legyek!

             Halál, hol vagy? Éltem vegyed!

             Szívem szakad gyötrelmemben,

             Pallost érzek én szívemben.

             Ó szerelmes Jézusom,

             Én megváltó Krisztusom!

3.           Ki az, ki igy meggyalázott,

             Tövisekkel koronázott?

             Ki adott ily rút halálra,

             Ki szenteknek vagy példája,

             Angyaloknak királya,

             Mind a világ bírája.

4.           Édes kedves szememfénye,

             Én életem egy reménye,

             Kit véremmel tápláltalak,

             E világért átadtalak,

             Krisztus, ember és Isten,

             Krisztus, ember és Isten.

5.           Jaj keresztfa, be magas vagy!

             Szánj meg immár, sírni ne hagyj:

             Hajolj alá szent terheddel,

             Szép Jézusom ne vegyed el,

             Szívem drága örömit,

             Szívem drága örömit.

6.           Drága fejed, lábak, kezek,

             Minden tagok mind sebesek,

             Megszaggatták te szent tested,

             A keresztfát vérrel fested,

             Ó mennyei nagy Szépség,

             Immár benned nincs épség!

7.           Gyászba, fényes nap, öltözzél,

             Hold, homályba rejtekezzél,

             Fényességtek mert már nem él,

             Itt meghalt, ki mennyekben él.

             Világ, gyászba öltözzél,

             Világ, gyászba öltözzél.

8.           Ordítsatok és sírjatok

             Velem minden földi vadak.

             Fájdalomtól hasadjatok,

             Hegyek, sziklák és kôfalak

             Szép Jézusom nagy kínján,

             Isten Fia halálán.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az utolsó 4 ütem helyett Náray ,,Errata...'' kezdetű jegyzetében (utolsó oldal) másmilyen (dór) dallamlezárást kíván. Mi azonban a melódia szerkezetének figyelembevételével az eredeti, frig záradékot tartjuk helyesebbnek. A dallam 7. -- eredetileg ,,fis'' -- hangját sajtóhibának vettük és a 6. üt. mintájára ,,e''-re javítottuk.