HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/74:     Ó Jézus, Jézus[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.) 293. o

 

Szöveg:

Szegedi:Cantus Catholici (1674.) 298.o.-ról, Bozóki szövegének (Kath kar-beli kótásénekeskönyv 1797., 171. o.) figyelembevételével, némileg javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,

             Istennek vérzô Fia!

             Tűrés példája, szentség formája,

             Ó lelkünk drága díja!

2.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Mennyeknek édessége!

             Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál,

             Ó lelkek üdvössége!

3.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Ó hívek ékessége!

             Ártatlan tűrtél s minket megnyertél,

             Ó szívünk édessége!

4.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Mit tettél a világért!

             Véredet ontod, testedet rontod

             Ádámnak rossz magváért.

5.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Szent tested én kötöztem.

             Rút életemmel, rút beszédemmel

             Melledet általdöftem.

6.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Szent tested ó én vertem,

             Szeretvén vétket, rút részegséget,

             Eceted én kevertem.

7.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Szent véred én ontottam,

             Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam,

             Életed én rontottam.

8.           Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

             Szenvedek véled méltán.

             Kínodat szánom, vétkemet bánom,

             Kereszted mellett sírván.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 13. üt. utolsó -- eredetileg ,,a'' -- hangját az 5. üt. mintájára ,,f''-re javítottuk. E helyt különben Szegedinél is ,,f''-et találunk. Variáns: Gimes 1844.171. oldal.