HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/75:     Ó szerencsés bűnös ember[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 120. o

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 120. o, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó szerencsés bűnös ember!

             Néked támad életed,

             Jézus Krisztus meghal érted,

             Ó végtelen szeretet!

             Üdvözítôd lett Ô néked,

             Az életben hű vezéred,

             Áldozat lôn éretted.

2.           Íme, nézzed koszorúját,

             Áldott fejét szurdalja,

             Nézzed, testét mily iszonyú

             Nagy fájdalom furdalja,

             Keze, lába s minden ere

             Gyötrelemmel s kínnal tele,

             Mindenét kín szaggatja.

3.           Tövis közt a liliomot,

             Bűnös ember, szeressed,

             Atya Isten szent Fiáért

             Változtasd meg éltedet.

             Ó, ne bántsd ôt vétkeiddel,

             Erkölcstelen életeddel,

             Mert Ô a te Istened.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb: -- alig 1-2 hangban eltérô -- formák: Bozóki 1797. 169. o. és Gimes 1844. 216. o.