HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/77:     Megváltó királyunk   (Virágvasárnapra)

 

Ünnepkör:

 

Nagyhét

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/292

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 137. old

Használat:

 

Addig éneklendô, míg a körmenet templom fôbejárata elé ér. A körmenet visszatérésekor és a szt. mise folyamán a többi versszak is sorrakerülhet (hacsak a kar nem a hivatalos latin énekeket adja elô).

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Megváltó királyunk elébe megyünk,

             Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,

             Hozsannát kiáltson néki minden hív,

             Dícsérettel áldást mondjon nyelv és szív.

2.           Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,

             Virágvasárnapján nagy gyülekezet,

             Elébe kimentek pálmaágakkal,

             Dícsérô énekkel és virágokkal.

3.           Hogy a szent városhoz már közelgetett,

             És fényes pompával bévezettetett,

             Ruháját a népség földre teríté,

             És útját zöld ággal fölékesíté.

4.           És örvendô szívvel kiáltozának:

             Hozsánna, hozsánna Dávid fiának!

             Áldott az, ki az Úr szent nevében jön!

             Áldják ôt a hívek most és örökkön.

5.           A gyermekek kézbe pálmaágakat

             Vevén, dallal áldják szent királyukat.

             Ez az, ki népének jött váltságára,

             Minden földi ember boldogságára.

6.           Ó Isten egyháza, Sion leánya,

             Ím mostan hozzád Isten Báránya,

             Húsvéti báránykép hozzánk látogat,

             Hogy érettünk lenne égô áldozat.

7.           Áldás néked, édes Isten Báránya,

             Ki jössz e világnak megváltására,

             Dicsôség, dícséret, imádás legyen

             Néked földön, égen, örökkön. Amen.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©