HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/79:     Áhítattal készülôdjünk   (Miseének Nagycsütörtökre)

 

Ünnepkör:

 

Nagyhét, Oltáriszentség, Miseének

Forrás:

Dallam:

Lakatos Miklós lejegyzése (Tömörkény, Csongrád vm.)

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

Nagycsütörtökre, de máskor is énekelhetô, különösen közös áldozási miséken.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Áhítattal készülôdjünk, testvérek,

             Emlékére ama titkos estének,

             Hol a piros borbul

             Krisztus vére csordul

             S lesz a kenyér áldozata testének.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magasságban Istennek,

             Jézus és a tanítványok így zengtek.

             A húsvéti ének

             Szállott fel az égnek,

             Zengje velük buzgó szava mindennek.

3.           Evangéliumra

             Isten szavát hallotta az emberség,

             S áldozattal hódolt néki minden nép

             Boldogok, mi hittünk,

             Édes fiak lettünk

             S áldozatunk maga lett az Istenség.

4.           Hiszekegyre

             Mondá Jézus az utolsó szent estén:

             ,,Vérem e bor, ez a kenyér én testem''.

             Hiszem, amit mondott,

             Aki hisz, az boldog,

             Hát még aki lakomáját élveztem!

5.           Felajánlásra

             Áldozatul felajánlta szent testét,

             Emlékére apostolok ezt tették,

             Így akarta: tesszük,

             Drága testét vesszük,

             Neked, Uram, áldozatunk megtessék.

6.           Felajánlásra

             Fogadd, Uram, kegyelemmel mívünket,

             Hozzáadjuk a kenyérhez szívünket;

             Alázatos hittel,

             Áldozatul vedd el,

             Odahajtjuk szent kebledre fejünket.

7.           Szent, szent-re

             A mindenség ezer hangon egyet zeng:

             Szent az Isten, szent az Isten, szent, szent, szent!

             De a legszebb ének

             Az Atya szívének

             Szent Fiának áldozatja idelent.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©