HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/8:      Bűnös néped sírva kiált[1]

 

Ünnepkör:

 

Advent

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII század) 27.o.

 

Szöveg:

Németh Istvántól

Használat:

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25.) is énekelhető.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Bűnös néped sírva kiált Hozzád,

             Ne takard el üdvösséges orcád!

             Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját,

             Igazítsd el üdvösségünk útját.

2.           Téged hirdet a próféták szája,

             Epedve vár a nemzetek vágya,

             Te vagy a kulcs, mely a poklot zárja,

             És a mennyet elôttünk kitárja.

3.           Reménységünk égô csipkebokra,

             Nézz a bűntôl meggyötrött rabokra.

             Ne nyeljen el örök halál torka,

             Szabadítónk, jöjj megváltásunkra!

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az ,,a'' elôtti leszállítójelek az eredetiben hiányoznak. De e dór dallam 2., 7. és 10. üteme a közeli tritonus miatt csak ,,as''-szal képzelhetô el.