HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/80:     E szín alatt   (Nagycsütörtökre)

 

Ünnepkör:

 

Nagyhét, Oltáriszentség

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/132

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 326. o., javítva

Használat:

 

Nagycsütörtökre, de, fôleg áldoztatás alatt, máskor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           E szín alatt itt a nagy jó,

             Emberszívvel kívánható.

             Égen, földön ami csak jó,

             Mind csak ettôl, ebbôl való.

2.           Itt van Jézus fehér színben,

             Mint melegség a napfényben,

             Mint a tűz a forró szénben,

             Mint erô a mágneskôben.

3.           A vacsorán kézbe vette

             A kenyeret s testté tette,

             Vérré a bort megszentelte,

             Ezt érettünk cselekedte.

4.           És mondotta: ,,Ím vegyétek,

             Az én testem, ezt egyétek.

             Ti is ezt cselekedjétek,

             Emlékemet ôrizzétek.''

5.           Vette aztán a poharat,

             S papoknak lôn parancsolat:

             Tartsák fenn a szent titkokat.

             Így a Krisztus köztünk marad.

6.           Azért most is igéjével,

             Élünk Krisztus erejével,

             Amint az Úr amaz éjjel.

             Az ô teste igaz étel.

7.           Azért rejti valóságát,

             Rettenetes méltóságát,

             Hogy mutassa nagy jóságát,

             Édesgetô buzgóságát.

8.           Mert ha csak egy szolgájára

             Nem nézhetnénk: angyalára,

             Hogy nézhetnénk Ômagára,

             A vakító napvilágra!

9.           Azért ámbár nem nézheted,

             Sem száddal nem ízlelheted,

             Kezeddel sem érintheted:

             De igéje, elég neked.

10.          Hidd el szavát Jézusodnak,

             Ígéretét te Uradnak,

             Így téssz nagy jót tenmagadnak,

             Így léssz kedves Krisztusodnak.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©