HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/81:     Én nemzetem   (Nagypéntekre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Nagyhét, Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 158. o

 

Szöveg:

(a Popule meus fordítása) Kájoni:Cantionale Catholicum-jából (1676.), 115. o. rövidítve és javítva

Használat:

 

Orgonakíséret nélkül. A nagyböjt folyamán azonban szintén énekelhetjük, még pedig -- amikor egyházi rendelkezések nem tiltják, -- orgonakísérettel.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Én nemzetem, zsidó népem,

             Te ellened mit vétettem?

             Tôled halált mért szenvedtem?

             Immár felelj meg énnekem.

2.           Én tégedet Egyiptomból

             Kihoztalak nagy rabságból:

             Te engemet én hazámból

             Kivetél a szent városból.

3.           Egyiptomból kimentedben

             Nyílást tettem a tengerben:

             Te mellemet megnyitottad,

             Piros vérem kiontottad.

4.           A pusztában itattalak,

             És mannával tápláltalak:

             Te epével itattál meg

             És ecettel kínáltál meg.

5.           Ellenséged én megvertem,

             A Fáraót elvesztettem:

             Te ostorral testem verted,

             Talpig vérbe elkeverted.

6.           Én téged nagy méltóságra

             Emeltelek királyságra:

             Te tövissel koronáztál,

             Bársonyoddal megaláztál.

7.           Én Kánaán dús földére

             Bevittelek nagy bôségre:

             Te Golgota zord hegyére

             Vittél engem szenvedésre.

8.           Én szôlômbe ültettelek,

             Szép esôkkel öntöztelek:

             Jó gyümölcsöt nem termettél,

             Latrok közé feszítettél.

9.           Én nemzetem, zsidó népem,

             Többet érted mit tehettem?

             Te ellened mit vétettem?

             Felelj immár meg énnekem.

10.          De ne essél te kétségbe,

             Bánd meg bűnöd, szállj szívedbe,

             Könnyezz és térj Istenedhöz,

             Hozzám, te Üdvözítôdhöz.

 

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôsibb formák: Szegedi 1674. 223. és 245. o., Csíkcsobotfalvi 330. o., Szelepcsényi 1675. 153. o. és Illyés: Halottas Énekek (1693.) 171. o. Lásd még Bäumker II. 325. o., továbbá Maróthy Cyörgy Soltár-könyvének (1743.) 80. o. és a debreceni Zsoltárkönyv (1778.) 455. o.-án.