HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/82:     Királyi zászló jár elôl   (Nagypéntekre)

 

Ünnepkör:

 

Nagyhét, Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/191

 

Szöveg:

(Vexilla Regis) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Orgonakíséret nélkül. A nagyböjt folyamán azonban szintén énekelhetjük, még pedig -- amikor egyházi rendelkezések nem tiltják, -- orgonakísérettel.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Királyi zászló jár elôl,

             Keresztfa titka tündököl,

             Melyen az élet halni szállt

             S megtörte holta a halált.

2.           Kegyetlen lándzsa verte át

             Gonosz vasával oldalát.

             S mely szennyet, vétket eltörölt:

             Belôle víz és vér ömölt.

3.           Az ôsi jóslat itt betelt,

             Mit a hű Dávid énekelt:

             ,,Az Úr, halljátok nemzetek!

             Kereszten trónol köztetek.''

4.           Rajtad tündöklik, drága fa,

             Királyi vérnek bíbora.

             Ó választott jeles faág,

             Ki szent testét karoltad át!

5.           Világ bűnének zálogát,

             Ó boldog ág, te hordozád,

             Az ellenség gonosz fejét

             Megváltónk rajtad zúzta szét.

6.           Ó kereszt, áldunk, szent remény,

             A szenvedés ez ünnepén.

             Kérünk, kegyelmet adj nekünk,

             Add vétkünkért vezeklenünk.

7.           Szentháromság, dicsérjenek,

             Üdvösség kútja, mindenek.

             Legyen gyôzelmünk, add meg ezt,

             A diadalmas szent kereszt.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©