HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/84:     Krisztus feltámadott, üljük meg   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 72. o

 

Szöveg:

Németh Istvántól

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Krisztus feltámadott,

             Üljük meg e napot

             Szent örvendezésekkel,

             Minden hívô ember

             Alleluját zengjen.

2.           Dicsôítésre

             Istennek dicsôség,

             Imádja ôt föld, ég,

             S halált-rontó szent Fiát,

             Bűneink váltságát,

             Az ártatlan Bárányt.

3.           Evangéliumra

             Gyôzelmes Jézusunk,

             Tündöklô szép napunk,

             Világosítsd szívünket,

             Erôsítsen minket

             Szent feltámadásod.

4.           Hiszekegyre

             Jézusunk nagy Király,

             A föld bármit kínál,

             Tôled el nem tántorít,

             Élô hittel kérünk,

             Légy utunk, vezérünk.

5.           Felajánlásra

             Szentséges áldozat,

             Élôket, holtakat

             Megsegítô irgalom,

             Feltámadás, élet,

             Jézus, hála Néked!

6.           Szent, szent-re

             Zengjék a nagy egek,

             A boldog emberek,

             Szent, szent, szent a Hatalmas,

             Gyôzedelmes, Jóság,

             Három-egy Valóság.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Utolsó 4 üt.-e egyezik Kisdi 1651. 159. o. dallamával  (Jövel Szt. Lélek).