HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/85:     Örvendjetek, angyalok   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 332. o

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Örvendjetek angyalok!

             Jézusunk feltámadott,

             És a lelkünk meglelé

             Ösvényét a menny felé:

             Alleluja, Alleluja!

2.           Dicsôítésre

             Dicsôítsük az Atyát,

             Ki szent Fiát adta át:

             Hogy a mennynek nyerje meg

             A bűntépte lelkeket!

             Alleluja, Alleluja!

3.           Evangéliumra

             Jó hírt hoz az Úr nekünk:

             A sötétség már letűnt

             S nincsen rajtunk hatalma,

             Ha a lelkünk akarja:

             Alleluja, Alleluja!

4.           Hiszekegyre

             Hiszünk mint a gyermekek,

             Kiknek szíve nem remeg

             Végtelen csodád elôtt.

             Adj hitünknek új erôt!

             Alleluja, Alleluja!

5.           Felajánlásra

             Bort és fehér kenyeret

             Ajánlunk föl Teneked:

             Fogadd véle, Istenünk,

             Néked szentelt életünk;

             Alleluja, Alleluja!

6.           Szent, szent-re

             Szent vagy, szent vagy Jézusunk!

             Kôsírodhoz elfutunk

             S angyaliddal teneked

             Zengünk boldog éneket,

             Alleluja, Alleluja!

7.           Úrfelmutatás után

             Jézus Krisztus megjelent

             Hófehéren idelent.

             Áldott Istenünk neve,

             Ki ôt nékünk küldte le!

             Alleluja, Alleluja!

8.           Áldozásra

             Jöjj szívünkbe szent kenyér,

             Akit elménk fel nem ér:

             Adj szívünknek új erôt,

             Ha lankad a vég elôtt!

             Alleluja, Alleluja!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse a húsvéti gregorián sequentia. Elôfordul még Kisdi 1651. 73. és megtoldottan a 77. o.-án, továbbá a Cantionale XVII. 93. o.-án és Deák 1774. 38. o.-án.Variáns Bozóki 1797. 177. o. L. Bäumker I. 502. o.