HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/86:     Dicsôség, szent áldás[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 79. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól, a húsvéti sequentia (Victimae paschali) alapján

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Dicsôség, szent áldás, tisztesség

             A föltámadt Úrnak,

             Húsvéti Báránynak

             Dicsôség, szent áldás, tisztesség.

2.           A halál és élet harcra szállt.

             Meghalván az Élet

             A halálon Úr lett.

             A halál és élet harcra szállt.

3.           Mit láttál, szent asszony, a sírnál?

             Sírnak ürességét,

             Krisztus dicsôségét.

             Mit láttál, szent asszony, a sírnál?

4.           Fényes nap! Úradta ékes nap!

             Isten adta nékünk,

             Azért örvendezzünk,

             Fényes nap! Úradta ékes nap!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Utolsóelôtti ütemét a 3. üt. mintájára formáltuk. Elôfordul még: Náray 1695. 139. o.-án jelentéktelen  elváltozással.