HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/87:     Föltámadt Krisztus[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 70. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 70. o, kissé javítva

Használat:

 

Két-két versszak szövege rímel egymással, éneklés közben tehát 2-2 versszak közvetlenül egymásba kapcsolandó (attacca).

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Föltámadt Krisztus e napon,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

2.           Hogy minden ember vigadjon.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

3.           Értünk halált ki szenvedett,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

4.           S megváltott minden lelkeket.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

5.           Mennek a szent nôk sírjához,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

6.           Kenetet visznek Krisztushoz.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

7.           Fényes szép angyalt látnak ott,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

8.           S hallanak boldog szózatot.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

9.           Ti félénk asszony-emberek,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

10.          Galileába menjetek.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

11.          Tudják meg az apostolok,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

12.          Hogy az Úr él s feltámadott.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

13.          Megjelent ô szent Anyjának,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

14.          Kesergô szent Magdolnának.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

15.          Megjelent aztán Péternek,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

16.          Megjelent majd a híveknek.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

17.          Húsvéti boldog lélekkel,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

18.          Dícsérjük Istent énekkel.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

19.          Dicsôség Szentháromságnak,

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

20.          Adjunk ma hálát Urunknak.

             Alleluja! Hála légyen az Istennek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ez az eredeti éneknek csupán az elsô fele. A második része tespedt, melódiátlan dallam. Évszázadok folyamán el is kallódott, ma már nem él. Mi sem tartottuk érdemesnek feléleszteni. Helyette azonban itt közölt énekünk 2-2 egymásra következô versszakát attacca (egyfolytában) ajánlatos énekelni. Az 1. -- Kisdinél itt az egyetlen felütéses -- üt.-et részint a további (5., 7. és 9.) hasonló üt.-ek, részint pedig az ôsmelódia (Bäumker I. 529. o.) ritmusának mintájára kijavítottuk.A dallamon nem változtattunk -- Rokonság: Illyés 1693. 67. o. és Illyés: Halottas Énekek (1693.) 93. o.