HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/89:     Krisztus, virágunk[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 354. o.;

 

Szöveg:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 354. o. alapján Sík Sándortól

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Krisztus, virágunk,

             Szép termô águnk,

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

2.           Ki feküdt sírban,

             Felkele vígan.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

3.           Felkele fényünk,

             Krisztus, reményünk!

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

4.           Jézus hogy felkelt,

             Szentírás bételt.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

5.           A pokol elhült,

             Halál elrémült.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

6.           Él Jézus nyilván,

             A bűnt lebírván.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

7.           Jézusnak éljünk,

             Semmit ne féljünk!

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

8.           Úr Jézus nékünk

             Nagy fényességünk.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

9.           Boldogság véled

             Földön az élet.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

10.          Ha véled járunk,

             Jó halált várunk.

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

11.          Dicsôség légyen

             Istennek égben!

             Feltámadt Krisztus! vigadjunk!

             A bűnbôl mink is támadjunk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmuson simítottunk. Elôfordul a Cantionale XVII. 41., 94. és 167. o.-án.