HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/90:     Örvendetes napunk támadt[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)172. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)172. o, Kersch: Sursum Corda-ja nyomán javítva

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Örvendetes napunk támadt,

             Jézus Krisztus mert feltámadt.

             Örvendjünk, vigadjunk,

             Vígan mind most mondjunk

             Alle-, alleluját!

2.           Szent asszonyok a kôsírhoz

             Visznek fűszert holt Krisztushoz,

             Szívük elfogódott,

             Uruk hogy ott nem volt.

             Alle-, alleluját!

3.           Fájdalmuk nagy örömre vált,

             fényes angyal eléjök állt:

             Jézusról hirdeti,

             Hogy sír már nem fedi.

             Alle-, alleluja!

4.           Urunkat ha látni vágytok

             Ti és a hű tanítványok,

             Galileában vár,

             Feltámadt, nincs itt már!

             Alle-, alleluja!

5.           Jézust hogy ôk megtalálták,

             Szavait is meghallották:

             Hívek, ne féljetek,

             Békesség véletek!

             Alle-, alleluja!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az utolsó két üt.-et Kersch 1902.-höz (109. o.) igazítottuk. A Zobor vidéken (Nyitra m.) – szinte népdalként -- ma is él.