HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/91:     Szent asszonyok jókor reggel[1]

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 42. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól, Bozóki után szabadon

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent asszonyok jókor reggel

             Fűszerekkel, kenetekkel

             A szent sírhoz elmentek.

             Nyitva volt a sír kapuja,

             ,,Feltámadott, Alleluja,

             Mondjátok meg Péternek!''

2.           A Krisztus feltámadását,

             Elô testben itt járását

             Sokan bizonyították,

             Akik maguk szemmel látták,

             Nemcsak mástól úgy hallották,

             Életükkel vallották.

3.           A kereszten megtöretett,

             Mégis fölé emeltetett,

             Feltámadván, mindennek.

             Mi is véle feltámadjunk,

             S mindörökké megmaradjunk

             Kegyelmében Istennek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 1. hang az eredetiben egy oktávval magasabban van írva. De a 3. üt. 1. hangja már az általunk közölt hangon fekszik. A 8., illetôleg 10. üt. eredeti, tizenhatodértékű kótáit nyolcadokra helyesbítettük.