HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/92:     Szent Magdolna elmene

 

Ünnepkör:

 

Húsvét

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 72. o

 

Szöveg:

(Magdalena mortuo) Sík Sándor fordítása, rövidítéssel

Használat:

 

Áldozócsütörtökig énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,

             S az Úr Jézust nem lelé a kinyílott sírban.

2.           Erre, arra sírva jár, nincsen nyugovása:

             Elvesztette Jézusát, nincs vigasztalása.

3.           ,,Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem?

             Merre menjek, én szegény, keserűségemben?

4.           Erdôkön és hegyeken kiáltozom érted,

             Halmokon és völgyeken csak tégedet kérdlek.

5.           Tengerekre indulok, örvényekre szállok,

             Tenger mélye mit nekem, ha nyomodban járok!

6.           Újra a szent városon, mindig egy a jártom:

             Jézus, Jézus merre vagy? szüntelen kiáltom.

7.           Merre láttad Ôt, felelj, fényes nap az égen?

             Te tudod tán, merre jár az én fényességem.

8.           Három-király csillaga, mutass nékem utat,

             Mert amíg fel nem lelem, szívem meg nem nyughat.

9.           Volna bár a vállamon szárnyam, mint a sasnak,

             Édes Jézus, utánad szállnék a magasnak.

10.          Levették a keresztrôl, eltemették sírba,

             Ah, de üres már a sír, elgördült a szikla.

11.          Mégis újra visszahív sírjához a lélek,

             Hátha mégis visszajô? Oda visszatérek.

12.          S míg a kertészt keresem s ,,Uram hol van?'' kérdem:

             Ô megszólít: ,,Mária!'' S megroskad a térdem.

13.          Ó háromszor boldog én! Uram megismertem.

             Mennyei szent szeretet elárasztja lelkem.

14.          Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,

             Nincs boldogság fogható lelkem öröméhez.

15.          Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet.

             Engedj Uram, örökké egyesülni véled!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©