HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/94:     Galileai férfiak[1]

 

Ünnepkör:

 

Áldozócsütörtök, Jézus

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. század) 48. o.;

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

Mint Krisztus-Király ének is használható.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Galileai férfiak,

             Mért néztek az égbe?

             Mért hogy forró könny fakad,

             Bús könny, férfiak szemébe?

             Jézus Krisztus visszajön!

             Jézus Krisztus él!

2.           Galileai férfiak,

             Mért hogy tétlen álltok?

             Vár a Kelet és Nyugat,

             Vár, vár: Krisztus bízta rátok.

             Hirdessétek mindenütt:

             Jézus Krisztus él!

3.           Galileai férfiak,

             Föl a küzdôtérre!

             Minden népek szomjasak

             Krisztus élô kútfejére.

             Választottak, bennetek

             Jézus Krisztus él!

4.           Galileai férfiak,

             Milyen jelre vártok?

             Ô tinéktek lángot ad:

             Égbôl küldi Lelkét rátok,

             Várjatok csak tíz napig!

             Jézus Krisztus él!

5.           Galileai férfiak,

             Mért hogy sírva néztek?

             Jézus Krisztus itt marad,

             Úgy mint megigérte néktek!

             Világvégig véletek

             Jézus Krisztus él!

6.           Galileai férfiak,

             Ha majd jön az óra:

             Élôket és holtakat

             Krisztus hív majd számadóra.

             A nagy Bíró visszajön,

             Jézus Krisztus él!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Távolabbi rokonság: Bäumker II. 363. o.