HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/96:     Krisztus mennybe fölmene[1]

 

Ünnepkör:

 

Áldozócsütörtök

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 71. o

 

Szöveg:

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.) 126. o.,átdolgozva

Használat:

 

Pünkösdig, de azon túl is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Krisztus mennybe fölmene,

             Hogy nekünk helyt szerzene.

             Ül Atyjának jobb felôl,

             Mindeneknek ura lôn.

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

2.           Krisztus meghalt bűnünkért,

             Föltámadott lelkünkért,

             Megjelenék Péternek

             És az ötszáz híveknek.

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

3.           Negyven napig köztük járt,

             Lassan vette búcsúját,

             Vigasztalta szívüket,

             Tanítván a híveket.

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

4.           Szólott nékik eképen:

             ,,Én felmegyek az égbe,

             Én Atyámhoz felmégyek,

             Ki Atyátok tinéktek.''

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

5.           ,,S elküldöm Szentlelkemet,

             Megvigasztal titeket,

             És mindenre megtanít,

             Mit magában rejt a hit.''

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

6.           , tinéktek ád erôt,

             Hogy majd minden nép elôtt

             Bizonyságot tegyetek

             Rólam, ki most elmegyek.''

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

7.           Már királyi székében

             Uralkodik az égben,

             De velünk van szerelme

             És hathatós kegyelme.

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

8.           Közbenjáró Krisztusunk,

             Szerelmes jó Pásztorunk!

             Szentlelkedet add nekünk,

             Hogy szüntelen dícsérjünk!

             Kapuját a mennynek

             Szélesre tárta

             Emberi nemnek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: Deák 1774. 39. o. és Bozóki 1797. 173. o. Ma is él (Szemenyei-Kapossy: Gyászmiseénekek 25. o. és Luspay: Gyászmiseénekek 141. sz.). Lásd még Bäumker I. 376. o.