HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/97:     Jöjj, Szentlélek Istenünk

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 248. o

 

Szöveg:

 (a pünkösdi sequentia) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jöjj, Szentlélek Istenünk,

             Add a mennybôl érzenünk

             Fényességed sugarát.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

2.           Jöjj, szegények atyja te,

             Bôkezűség Istene,

             Lelkünk fénye hassa át.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

3.           Édességes vigaszunk,

             Drága vendég, szomjazunk,

             Édes lélekújulás!

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

4.           Fáradottnak könnyülés,

             Tikkadónak enyhülés,

             Sírónak vigasztalás.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

5.           Boldogságos, tiszta fény

             Szállj meg szívünk rejtekén,

             Híveidnek napja légy!

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

6.           Ihleted ha fényt nem ad,

             Emberszívben ellohad

             Minden érô, minden ép.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

7.           Mosd meg, ami szennyezett,

             Asszúságra hints vizet,

             Orvosold a sebhelyet.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

8.           Simogasd a darabost,

             Fölmelengesd a fagyost,

             Útra vidd, ki tévelyeg.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

9.           Add, vegyék el híveid,

             Kik hitük beléd vetik,

             Hétszeres kegyelmedet.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

10.          Jámbornak jutalmazást,

             Engedj boldog kimúlást,

             Mindörökké mennyeket.

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj el, jöjj el,

             Jöjj Szentlélek Istenünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©