HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/98:     Szállj szívünkbe, nagy Isten   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 85. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Szállj szívünkbe, nagy Isten,

             Lélekadó Lélek!

             Úgy lépjünk az oltárhoz,

             A szívünkben véled.

             Úgy szálljon fel énekünk

             Áldozati füstje

             Ahhoz, aki vígaszul

             A Szentlelket küldte.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség az Istennek

             Magasságos mennyben.

             Békességet lásson itt

             Minden igaz ember,

             Akiben a szeretet,

             A Szentlélek, ébren,

             S jó akarat vezeti

             Cselekedetében.

3.           Evangéliumra

             Apostolok pünkösd nap

             Összebújtak, félvén.

             Zúgás kelt a magasból,

             Mint a sebes szélvész.

             Betöltötte házukat,

             Tüzes nyelvek szálltak,

             És a gyenge félôkbôl

             Harcos hôsök váltak.

4.           Hiszekegyre

             Hiszem, vallom boldogan,

             Amit mond az Isten,

             Amit Krisztus elém ád

             Egyházában hinnem.

             Hitemet a Szentlélek

             Ajándéka szítja.

             Mennybe szegény lelkemnek

             Hitem legyen hídja.

5.           Felajánlásra

             Ami legszebb, legnagyobb

             Földön és az égen:

             Krisztus testét ajánljuk

             Áldozatunkképen.

             Szívemet is, szegénykét,

             Fölajánlom rája,

             Tegye széppé, tüzessé

             A Szentlélek lángja.

6.           Szent, szent-re

             Szent, szent, szent, az Úristen,

             Atya, Fiú, Lélek!

             Ezt harsogja kórusa

             A nagy mindenségnek.

             A Szentlélek Úristen

             Sóhajtozván bennünk

             Mondhatatlan szavakkal,

             Ezt sóhajtja lelkünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az elsô fele valamiféle rokonságban van a Túróci Cant. XVII.-i dallammal (itt 49. o.)