HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/99:     Ó alkotó Lélek, jövel[1]

 

Ünnepkör:

 

Pünkösd

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 95. o.

 

Szöveg:

(Veni Creator Spiritus) Sík Sándor fordítása

Használat:

 

Nemcsak pünkösdkor, hanem az egyházi év folyamán bármikor is, továbbá bérmálás alatt, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, vizsgák, zsinatok, hitbuzgalmi-, közjogi-, vagy társadalmi összejövetelek és beiktatások elôtt, valamint egyéb jelentékeny szellemi munka megindításakor is énekelhetô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó alkotó Lélek, jövel

             És szívünk, lelkünk töltsed el.

             Te alkotád a szíveket,

             Hozd nékik kegyelmedet.

2.           Kit úgy hívunk: Vigasztaló,

             Kit ád nekünk az Alkotó,

             Te élô forrás, égi láng,

             Szent kenet égbôl, szállj le ránk.

3.           Te hét ajándok kútfeje,

             Atyánk kegyelmes jobbkeze,

             Az Úr erôs igérete,

             Sugalmas ajkak ihlete.

4.           Gyújtsd meg szemünknek fényedet,

             És szállj szívünkbe, Szeretet!

             Ha testünk gyarló, s lankadunk,

             Légy mindig éber gyámolunk.

5.           Űzd messze tôlünk ellenünk,

             Szent békességed add nekünk,

             Te járj, vezér, utunk elôtt,

             Veszélytôl védjen szent erôd.

6.           Add, ismerjük meg az Atyát

             Teáltalad és egy Fiát,

             És kettejüknek Lelke, Te,

             Örökre légy lelkünk hite.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az utolsóelôtti üt. két hangjának értékét a szöveg miatt felcseréltük. Elôfordul: Kisdi 1651. 10. o.-án. L. még Bäumker I. 322. és 324. o.