HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

A  Szent vagy, Uram!  dallamai forrásainak mutatója

 

 

Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.)

                62       115       216       218

 

Bartalus: Magyar népdalok (1883.)

               145

 

Bogisich: Ôseing Buzgósága (1888.)

               106       140       189       284       294

 

Bozóki: Halottas Énekek (1806.)

               202       238       246

 

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)

                19        43        63        66        67

                72        81        90        91       105

               108       111       112       117       125

               127       128       130       136       138

               141       143       147       148       149

               157       196       201       208       262

               263       265       277       283       292

 

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.)

                74       257       281

 

 

Csima: Gyászmise-Énekek (1895.)

              252B

 

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.)

                20        68       190

 

Egerszegi kézirat (1804.)

               135

 

Erkel Ferenc (1810-1893)

               306

 

Feley Antal

               275

 

Garay-Sohlya-Engeszer: Temetési gyászénekek (1860.)

               247

 

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.)

                25        29        59        65       159

               168       177       232       241       250

               269

 

Illyés: Halottas Enekek (1693.)

              251C      251E      252A

 

Illyés: Sóltári Enekek (1693.)

                50       121       153      233H

 

Kájoni: Csíkcsobotfalvi kézirat (XVII. szd.)

                 6        88      234C

 

Kájoni: Organo Missale (1667.)

              251B

 

Kájoni-kódex (1634-71.)

                42

 

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.)

                 3         5         8        33        41

               109       185       194       229      234E

              234F

 

Kersch: Sursum Corda (1902.)

                20        52        53        64       134

               180       290

 

Kersch-Kiss: Énekeljetek az Úrnak (1898.)

                39

 

Kisdi: Cantus Catholici (1651.)

                 1         5        11        16        22

                28        34        36        84        87

                96        98       101       119       137

               152       154       167       170       182

               186       191       192       193       204

              233A      233E      233F      233G      234B

               237      252C      252E       270      276B

               278       288       289       295

 

Korális sequentia (Lauda Sion)

               107

 

dr. Koudela Géza (1894-1937)

              280B

 

Kovács: Énekeskönyv (1842.)

                15        39        49        52        55

                69       109       111       158       171

               176       178       198       224       225

              234A      234G       236       239       240

               244       245       248      251A      251D

 

Középtanodai ima és énekkönyv (Buda, 1866.)

               263

 

Lakatos Miklós lejegyzése (székelyföldi)

               206       287

 

Lakatos Miklós lejegyzése (Tömörkény, Csongrád vm.)

                79       176       256       272

 

Lányi Ernô (1861-1923)

                60

 

Lányi-Greksa: Cantate (1898.)

               175

 

Litkey: Gyászmise-Énekek (1898.)

              251F

 

Mátray Gábor (1815-1881)

               161

 

Náray: Lyra Coelestis (1695.)

                14        48        73        76        78

                86        92       100       103       121

               126       187       188       197       227

              233B      233C      233D      234H       255

               274       293       299       303

 

Szegedi: Cantus Catholici (1674.)

                 7        12        17        30        31

                35        40        44        70        76

                85        89        95        99       107

               184       219       222       228      234F

               305

 

Szemenyei-Kapossy: Gyász Miseénekek (1876.)

                23       131       242

 

Szepesi: Áhítat Gyakorlatai (1857)

                46

 

Szepesi Imre

                 2

 

Tinódi Sebestyén (1549.)

               300

 

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.)

                 9        18        21        24        32

                61        64        71        75        97

               110       116       118       122       123

               124       129       130       132       144

               146       150       172       173       179

               183       195       199       200       203

               205       207       220       221       226

               230       231       243       249       254

               260      276A       285       291

 

Tsth Bila lejegyzise (Letenye, Zala vm.)

               174

 

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. szd.)

                 4        27        56        94       223

              234D      252D      252F

 

Zsasskovszky Endre

                57        58       114       142       235

 

Zasskovszky Ferenc és Endre: Énekkönyv... a tanuló ifjúság számára

          (1859.)

               259

 

A  Szent vagy, Uram!  szövegei forrásainak mutatója

 

 

Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.)

                62       115       218

 

Amade: László (1703-1764)

               116       187

 

Ascendit Christus

                95

 

Ave salutis hostia

               140

 

Bangha Béla (1880-1940)

              280B

 

Berecz Kálmántól

               231

 

Blaskó Mária

               156

 

Bodnár Remig

               202       204       208

 

Bogisich

                39       140       157       167

 

Bogosich: Ôseing Buzgósága (1888.)

               298

 

Sz. Bonaventúra-féle latin himnusz

               215

 

Bozóki

                36        66        71        91       111

               116       130       136       263

 

Bozóki: Kat. kar-beli kótás énekeskönyv (1797.)

                20        19        41        72        74

                90       108       117       125       127

               138       141       143       147       148

               149       157       168       172       196

               203       253       262       285       292

               304

 

 

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.)

                96       281

 

Csíki kéziratos gyűjt. (1676.)

               123

 

Cor arca

               156

 

Czech-kodex

                70

 

Czikéné Lovich Ilona

                29       219       222

 

Dávid király 41. zsoltára: Sicut cervus

                83

 

Deák-Szentes: Kéziratos énekgyűjtemény (1774.)

               190

 

Dies est laetitiaer

                28

 

,,Dies irae'' a requiem sequentiája

               237

 

Domine non sum dignus

               139

 

Dôri kéziratos (1752.)

               294

 

En trinitatis speculum

                40

 

En Virgo parit

                34

 

Faludi Ferenc (1704-1779)

                71

 

Ferencesek ,,Ájtatos énekek és imádságok'' (1734.)

               225

 

Fojtényi Kászon

                64       102       105

 

Gamauf Henriettától

               257

 

Geréb Kázmér

                60       100       153       175       227

               299

 

Gyurits Antal

               275

 

Hajnal Mátyás: Az Jézus Szívét Szeretô Szíveknek Ájtatossága (1629.)

                54       186

 

Harangi László

                93       131       154       194       232

              233A      233B      233C      233D      233E

              233F      233G      233H      251A      251C

              251D      251E      251F      252A      252C

              252D      252E      252F       302

 

Harsányi Lajos

                17        47       210       225       254

               283

 

Harsányi-Sík

               220       221       226       230       253

               285

 

Horváth Cyrill: Középkori Magyar Verseink (1921.)

               298

 

Húsvéti sequentia (Victimae paschali)

                86

 

Illyés István: Halottas Enekek (1693.)

               247

 

Illyés István: Sóltári Enekek (1693.)

                53

 

In aeterna urbe Roma -- Wiseman bíbornok

               275

 

In dulci jubilo

                16

 

Jacopone da Todi himnusza (Cur mundus militat)

                54

 

Jesu dulcis memoria

               152

 

Kájoni: Cantionale Catholicum (1676.)

                66        67        68        69        81

               106

 

Kálmán Károly

                83

 

Kersch: Sursum Corda (1902.)

                52        53        90       180       184

               236       250       258

 

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.)

                33       211       296

 

Kisdi: Cantus Catholici (1651.)

                 1        11        20        22        26

                36        44        70        87       119

               137       167       170       193       205

               207       259       270

 

Kovács Márk

               189       241

 

Kovács: Énekeskönyv

                15        39        55       104       135

               178       198       236       240       244

               245       248

 

Kölcsey Ferenc

               306

 

Kuruc dal Erdélyi Pál gyűjteményébôl

               145

 

Lakatos Miklós lejegyzése

               264       271       287

 

Lányi-Greksa: Cantate-jából (1898.)

               166

 

,,Libera me''

               243

 

Magdalena mortuo

                92

 

Magyar Bálint

                 3       300       301

 

Mentes Mihály

                10        13        42       182       185

               229       293

 

 

Nagy Gyula

               216

 

Nagy Miklós

               188       228

 

Nádor-kódex (1508.)

               140

 

Náray: Lyra Coelestis (1695.)

                14        73       103       121       126

               191       197       212       255       274

               303

 

Németh István

                 8        76        84       206

 

Népi eredetű

               264       271       273

 

Pakocs Károly

                 4        23        56        85       174

               181

 

Pange lingua gloriosi Lauream certaminis

                76

 

Patris Sapientia

                64

 

Pázmány Péter dicshimnusza (?): O gloriosa

               192

 

Popule meus

                81

 

Puer natus in Betlehem

                31

 

Pünkösdi sequentia

                97       259

 

Requiem sequentiája

              251B

 

Rosty Kálmán S.J.

                61       192

 

Rozman József

               128

 

Salve caput cruentatum - Szt. Bernát

                61

 

Salve mundi salutare Szt. Bernát-himnusz

                70

 

Sebôk László

                58

 

Sík Sándor

                 1         7        15        16        27

                28        31        34        40        44

                45        48        55        59        65

                69        70        78        79        82

                86        88        89        91        92

                94        95        97        98        99

               101       107       113       121       139

               152       168       176       177       224

              234A      234B      234C      234D      234E

              234F      234G      234H       237       239

              252B       256       257       264       272

              276A      276B       278

 

Simon Jukundián

                 9        18        21       118

 

Stabat Mater

                65

 

Szabó Imre

               161

 

Szegedi

               281

 

Szegedi: Cantus Catholici (1674.)

                 5         7        12        28        30

                70        74        80        89       133

               184       282

 

Szemenyei-Kapossy: Gyász Miseénekek (1876.)

               242

 

Szemenyei-Kapossy: Róm. Kath. Egyh. Énekek (1887.)

               117       120       137       151       155

 

Szentmihályi Mihály

                25       109       112       124       129

               132       134       144       146       162

               164       201       259       260       261

               265       269       277       291

 

Szepesi Imre

                46       171       225

 

Székely László

                49        50        51       159       223

 

Tárkányi Béla

                 2        11        32        35        37

                43        57        63        64       109

               114       123       124       129       134

               142       144       146       150       160

               162       164       173       189       195

               201       209       214       217       220

               221       226       230       235       241

               249      251B       260       261       263

               265       267       269       277       291

               292

 

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.)

                75        77       110       122       132

               146       163       165       169       179

               199       200       243       266       268

                24       183       238

 

Te Deum laudamus

              276A

 

Te Deum parafrázisa

              276B

 

Te lucis ante terminum

               278

 

Tordai Ányos

                38       213

 

tömörkényi népének motívumai

               256       272

 

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'': (XVII. szd.)

                 6        27

 

Vale mundus himnusz

                48

 

Veni Creator Spiritus

                99       102

 

Venite exultemus zsoltár szabad parafrázisa

               240

 

Verseghy Ferenc

               215

 

Vexilla Regis

                82

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©