HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei ünnepi alkalmak szerint

 

A  Szent vagy, Uram!  adventi énekei

 

  1.    A kereszténységben, hisszük (Miseének)

  2.    Harmatozzatok (Miseének)

  3.    Ó, bezárult Édenünk (Miseének)

  4.    Téged vár (Miseének)

  5.    Ave María

  6.    Az Úristen Ádám atyánknak

  7.    Áron vesszeje virágzik

  8.    Bűnös néped sírva kiált

  9.    Ébredj, ember

  10.   Mária, szűz virág

  11.   Ó, fényességes szép hajnal

  12.   Mennyországi fényes hajnal

  13.   Mint forró sóhaj

  14.   Ó, nemes, ékes

  185.  Mária, Szűzanya (Mária szentséges Szívéről)

  193.  Ó dicsőült szép kincs

 

A  Szent vagy, Uram!  karácsonyi énekei

 

  15.   Üdvözlégy, ó drága vendég (Miseének)

  16.   Az angyal énekel (Miseének)

  17.   Az égből színméz csörgedez

  18.   Az Ige megtestesült (Az Oltáriszentségről)

  19.   A szép Szűz Mária

  20.   Csorda-pásztorok

  21.   Dicsőség mennyben az Istennek

  22.   Ez nap nékünk dicséretes nap

  23.   Istengyermek (Az Oltáriszentségről)

  24.   Jászolodban áldunk

  25.   Mennyből az angyal

  26.   Midőn a Szűz Magzatát

  27.   Mind a világ

  28.   Nagy örömnap ez nékünk

  29.   Ó, gyönyörűszép titokzatos éj (Az Oltáriszentségről)

  30.   Ó, Jézus, szűzen született

  31.   Örülj, te boldog Betlehem

  32.   Pásztorok, pásztorok örvendezve

  33.   Szép violácska

  34.   Szülte a Szűz szent Fiát

  35.   Szűz Mária e világra nékünk

  36.   Vigasságos, hangos, nagy örömünk

  219.  Az Úrnak dobban

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei évvégi hálaadásra

 

  37.   Isten, ki az időnek

  38.   Az esztendő fordulóján

 

A  Szent vagy, Uram!  újévi énekei

 

 

  39.   Szép kelet, szép nap

  40.   Kél a magasból tiszta fény

  41.   Ó, szép Jézus

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei Vízkeresztre

 

  42.   Égi lakomára készüljünk (Miseének)

  43.   Az isteni gyermeket

  44.   Fényességén e mai napnak

  45.   János áll a part felett

  46.   Ím az égen feltűnik

 

A  Szent vagy, Uram!  bűnbánati énekei

 

  47.   Violaszín gyászruhába (Miseének missióra, lelkigyakorlatokra)

  48.   Isten áldjon, tünde játék (Különösen farsang napokra)

  49.   Árva, bűnös lelkem reszket (Lelkigyakorlatokra, missióra)

  50.   Mintha köztünk Jézus járna (Az Oltáriszentségről, különösen farsang napokra)

  51.   Hamvazkodjál, hívő lélek (Hamvazószerdára)

  52.   Hallgasd meg...könyörgésünket (Könyörgő körmenetre)

  53.   Könyörülj, Istenem (Könyörgő körmenetre, missióra, lelkigyakorlatokra)

  54.   Mit bízik e világ (Különösen farsang napokra)

  55.   Kereszten haldokló kegyes Jézusom (Hamvazásra, farsangra, missióra, nagyböjtre)

  83.   Mint a szarvas ér vizéhez (Nagyszombatra)

  243.  Ments meg engem, Uram

  246.  Ó emberi gyarló nemzetség

  262.  Ne hagyj elesnem (Szükségben, ínségben)

 

A  Szent vagy, Uram!  nagyböjti énekei

 

  56.   A Golgota-lépcsőn állok (Miseének)

  57.   Buzgó szívvel ünnepeljük (Miseének)

  58.   Bűnbánóknak menedéke (Miseének)

  59.   Bűnös lelkek (Miseének)

  60.   Hogyha hozzád járulunk (Miseének)

  61.   A fényes Isten-arcot

  62.   Ah! Jaj! Mit szemlélek

  63.   A keresztfához megyek

  64.   Az Atyának egy fiát

  65.   Áll a gyötrött Istenanyja

  66.   Bűnös lélek, sirasd, kérlek

  67.   Bágyad gyötrelmében

  68.   Hol vagy, édes Jézus

  69.   Jer, dicsérjük mindeneknek Atyját

  70.   Jézus, világ Megváltója

  71.   Keresztények, sírjatok

  72.   Keservesen siratja

  73.   Krisztus Anyja, Szűz Mária

  74.   Ó Jézus, Jézus

  75.   Ó szerencsés bűnös ember

  76.   Zengd, ó nyelv, a győzedelmet

  78.   Szívünk, lelkünk most kitárjuk (Keresztúti ének)

  81.   Én nemzetem (Nagypéntekre)

  82.   Királyi zászló jár elől (Nagypéntekre)

  224.  Induljunk testvérek

  229.  Kezdődik az ének

  279.  Imádjuk a testet és vért

 

A  Szent vagy, Uram!  nagyheti énekei

 

  77.   Megváltó királyunk (Virágvasárnapra)

  78.   Szívünk, lelkünk most kitárjuk (Keresztúti ének)

  79.   Áhítattal készülődjünk (Miseének Nagycsütörtökre)

  80.   E szín alatt (Nagycsütörtökre)

  81.   Én nemzetem (Nagypéntekre)

  82.   Királyi zászló jár elől (Nagypéntekre)

  83.   Mint a szarvas ér vizéhez (Nagyszombatra)

 

A  Szent vagy, Uram!  húsvéti énekei

 

  84.   Krisztus feltámadott, üljük meg (Miseének)

  85.   Örvendjetek, angyalok (Miseének)

  86.   Dicsőség, szent áldás

  87.   Föltámadt Krisztus

  88.   Krisztus feltámadott! Halljátok meg

  89.   Krisztus, virágunk

  90.   Örvendetes napunk támadt

  91.   Szent asszonyok jókor reggel

  92.   Szent Magdolna elmene

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei Áldozócsütörtökre

 

  93.   Megjelentünk hajlékodban (Miseének)

  94.   Galileai férfiak

  95.   Krisztus a mennybe fölmene

  96.   Krisztus mennybe fölmene

 

A  Szent vagy, Uram!  pünkösdi énekei

 

  97.   Jöjj, Szentlélek Istenünk

  98.   Szállj szívünkbe, nagy Isten (Miseének)

  99.   Ó alkotó Lélek, jövel

  100.  Ó Szentlélek Úristenünk

  101.  Szállj ránk, életadó Lélek (A Szentlélek hét ajándékáról)

  102.  Szentlélek Isten, szállj reánk

  103.  Téged kérünk, Atyaisten

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei Szentháromság vasárnapjára

 

 

  104.  Kiben élünk

  105.  Szentháromságnak életem, halálom

  263.  Uram, hiszlek (Hit, remény, szeretet)

 

A  Szent vagy, Uram!  úrnapi énekei

 

 

  106.  Ó, ki ez oltáron (Miseének)

  107.  Dicsérd Sion Üdvözítőd

  108.  Mondj éneket

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei az Oltáriszentségről

 

 

  50.   Mintha köztünk Jézus járna (Az Oltáriszentségről, különösen farsang napokra)

  79.   Áhítattal készülődjünk (Miseének Nagycsütörtökre)

  80.   E szín alatt (Nagycsütörtökre)

  109.  Áldjad, ember, e nagy Jódat

  110.  Áldunk téged, ó angyali kenyér

  111.  Csodákkal tündöklő

  112.  Ez nagy Szentség valóban

  113.  Édes Jézus, neked élek (Áldoztatáskor)

  114.  Égből szállott szent kenyér

  115.  Hadd lankadjak

  116.  Imádlak, nagy Istenség

  117.  Istenség mélysége

  118.  Krisztus teste és szent vére

  119.  Leborulva áldlak

  120.  Menyegzős köntösbe

  121.  Mindeneknek szemei

  122.  Most az Úr Krisztusnak

  123.  Most lett a kenyér

  124.  Most nyomorult szolgád

  125.  Ne törd magad

  126.  Ó áldott szent Istenem

  127.  Ó szentséges, ó kegyelmes (Áldoztatáskor)

  128.  Porba hullok ím elôtted

  129.  Szent vagy, Uram

  130.  Szerelmes, édes Jézusom

  131.  Templom csendes mélyén (Szentségimádásra)

  132.  Üdvözlégy, édes Jézusunk

  133.  Üdvözlégy, Felség

  134.  Üdvözlégy, Krisztusnak

  135.  Üdvözlégy, ó drágalátos

  136.  Üdvözlégy Oltáriszentség

  137.  Üdvözlégy, szent test

  138.  Üdvözlégy, szép rózsa

  139.  Ó Uram, nem vagyok én méltó (Áldoztatáskor)

  140.  Üdvözlégy, üdvösséges Ostya

  141.  Velünk lakó tiszta Ostya

  142.  Zálogát adtad, ó Jézus

 

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei Jézusról

 

 

  94.   Galileai férfiak

  143.  Előtted, Jézusom, leborulok

  144.  Édes Jézus, én szerelmem

  145.  Győzhetetlen én kőszálom

  146.  Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom

  147.  Jöjj el, Jézus

  148.  Néked, én Jézusom

  149.  Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz

  150.  Uram Jézus! Légy velünk

  151.  Zengjünk Jézus szent Nevének (Jézus szent Nevéről)

  152.  Ó Jézus, emlékezni rád (Jézus szent Nevéről)

  153.  Ó add, Jézusom, nékem (Jézus szent Szívéről)

  154.  Jézusomnak Szívén (Jézus szent Szívéről)

  155.  Jézus Szíve (Jézus szent Szívéről)

  156.  Jézus Szívét dicsérni (Miseének Jézus szent Szívéről)

  157.  Szeretlek, szép Jézus (Jézus szent Szívéről)

  158.  Acélszárnyon

  159.  Ó édes Jézus, ég és föld (Krisztus-Királyról)

  280A. Gyermekszívek

  280B. Győzelemről énekeljen (Eucharisztikus himnusz)

  281.  Bőséges irgalmú

  282.  Üdvözlégy, szent orvosunk (Krisztus-Királyról)

  283.  Krisztusunk (Krisztus-Királyról)

  305.  Mért feledkezel el (Könyörgés Krisztus-Királyhoz)

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei Mária-ünnepekre

 

  65.   Áll a gyötrött Istenanyja

  67.   Bágyad gyötrelmében

  68.   Hol vagy, édes Jézus

  72.   Keservesen siratja

  73.   Krisztus Anyja, Szűz Mária

  160.  Isten legszebb temploma (Miseének Boldogasszony Szeplőtelen Fogantatására, dec. 8.)

  161.  Máriát dicsérje lelkünk (Boldogasszony Szeplőtelen Fogantatására, dec. 8.)

  162.  Üdvözlégy Mária, Isten szülője (Boldogasszony Szeplőtelen Fogantatására, dec. 8.)

  163.  Ki negyven nap előtt (Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára, február 2.)

  164.  Ó, Sion, templomod (Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára, február 2.)

  165.  Mária kis hajlékában (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)

  166.  Mennyből követ ma küldetett (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)

  167.  Felvitetett magas mennyországba (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)

  168.  Örülj, vigadj (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)

  169.  Nagy örömmel, énekléssel (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)

  170.  Felvirradt az új örömnap (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)

  171.  Mondj, szívem, dalt (Mária névnapjára, szeptember 12.)

  172.  Ó, Mária, drága név (Mária névnapjára, szeptember 12.)

  284.  Boldogasszony Anyánk

  285.  Egek ékessége

  286.  Édesanyja, Nagyasszonya

 

A  Szent vagy, Uram!  Mária-énekei

 

  5.    Ave María

  7.    Áron vesszeje virágzik

  11.   Ó, fényességes szép hajnal

  12.   Mennyországi fényes hajnal

  14.   Ó, nemes, ékes

  173.  Áldozzunk, hív keresztények (Miseének)

  174.  Boldogasszony, édes (Miseének)

  175.  Krisztusnak szent vérén (Miseének)

  176.  Néped, Isten, eléd járul (Miseének)

  177.  Szívünk-lelkünk összeszedjük (Miseének)

  178.  Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége (Miseének)

  179.  Bús szívemnek (Mária szent Nevéről)

  180.  Dicsérjük Jézus szentséges szűz Anyját

  181.  Hozzád futok bánatommal

  182.  Keserű gondok

  183.  Lelkem tiszta lánggal ég

  184.  Mária, édes Szűzanya

  185.  Mária, Szűzanya (Mária szentséges Szívéről)

  186.  Mondj naponkint

  187.  Nagy mentsége reménysége

  188.  Néked ajánljuk, Szűzanyánk (Májusi ének)

  189.  Nyújtsd ki mennyből

  190.  Ó áldott Szűzanya

  191.  Ó dicsőséges Asszonyság

  192.  Ó dicsőséges, ó ékességes

  193.  Ó dicsőült szép kincs

  194.  Ó Mária szent Szíve (Mária szentséges Szívéről)

  195.  Te vagy földi éltünk

  196.  Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja

  197.  Üdvözlégy, ó szép mennyek

  287.  Angyaloknak királynéja (Litánia-parafrázis)

  288.  Boldogságos Krisztus Anyja

  289.  Angyaloknak nagyságos Asszonya

  290.  Gyászba borult

  291.  Dicsértessél, ó Mária (Litánia-parafrázis)

  292.  Máriát dicsérni

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei litániákra

 

  198.  Mennybéli Atyaisten (a lorettói litánia)

  199.  Uram, irgalmazz nekünk (b lorettói litánia)

  200.  Uram, irgalmazz nekünk (c lorettói litánia)

 

A  Szent vagy, Uram!  Mária-antifónái

 

  197.  Üdvözlégy, ó szép mennyek

  201.  Üdvözítőnk édesanyja (Advent 1. vasárnapja előtti szombat estétől február 2. estig)

  202.  Megváltónk Szülője (Advent 1. vasárnapja előtti szombat estétől február 2. estig)

  203.  Mennyországnak Királynéja, angyaloknak (Gyertyaszentelő Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)

  204.  Királynéja az egeknek (Gyertyaszentelő Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)

  205.  Mennynek Királyné Asszonya (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)

  206.  Mennyországnak Királynéja, Alleluja (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)

  207.  Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak (Szentháromság vasárnapjától advent előtti szombatig)

  208.  Irgalmas Szűzanyánk (Szentháromság vasárnapjától advent előtti szombatig)

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei angyalokról és szentekről

 

  209.  Véghetetlen örök Isten (A szent angyalokról)

  210.  Nagy öröm van ma az égben (Miseének Mindenszentekről)

  211.  Két oszlopa igazságnak (Szt. Péterről és Szt. Pálról)

  212.  Szent Péter Apostol (Szt. Péterről és Szt. Pálról)

  213.  Áldunk Isten jó szolgája (Szt. Józsefről)

  214.  Krisztus Jézus Nagyanyjának (Szt. Annáról)

  215.  Ha kívántok (Páduai Szt. Antalról)

  216.  Föltekintünk (Páduai Szt. Antalról)

  217.  Téged kérünk esedezve (Sz. Vendelről)

  218.  Ó szent János (Nepomuki Szt. Jánosról)

  293.  Isten, hazánkért térdelünk

  294.  Ah, hol vagy (Szent István királyról)

  295.  Áldott szent István (Szent István királyról)

  296.  Magyarok fénye (Szent István királyról)

  297.  Igaz hitnek (Szent István királyról)

  298.  Ó dicsőséges szent Jobbkéz (A Szent Jobbról)

  299.  Szent Imre herceg (Szent Imre hercegről)

  300.  Felmutat égbe (Szent Gellért püspökről)

  301.  Drága hazám, te (Kapisztrán Szent Jánosról)

  302.  Sziklahitű László (Szent László királyról)

  303.  Szent Erzsébet Asszony (Árpádházi Szent Erzsébetről)

  304.  Pannóniában nőtt (Árpádházi Szent Margitról)

 

A  Szent vagy, Uram!  miseénekei

 

  42.   Égi lakomára készüljünk (Miseének)

  79.   Áhítattal készülődjünk (Miseének Nagycsütörtökre)

  93.   Megjelentünk hajlékodban (Miseének)

  219.  Az Úrnak dobban (Miseének)

  220.  Áldozattal járul hozzád (Miseének)

  221.  Egybegyűltünk, ó nagy Isten (Miseének)

  222.  Futva jöttem elibéd (Miseének)

  223.  Hozzád sóhajt (Miseének)

  224.  Induljunk testvérek (Miseének)

  225.  Jertek, keresztény hívek (Miseének)

  226.  Kegyességgel hívsz, ó Jézus (Miseének)

  227.  Kegyes szemmel nézz ránk (Miseének)

  228.  Keresve, ó Fölség, Téged (Miseének)

  229.  Kezdődik az ének (Miseének)

  230.  Szeretettel jönnek hozzád (Miseének)

  231.  Vágyva jöttem (Miseének)

  232.  Zeng a harang (Miseének)

  257.  Örvendezzünk, jertek (Miseének. Reggeli ének)

 

A  Szent vagy, Uram!  Kismisé-énekei

 

  233.  Minden földi dolgunk (Kismise)

  233A.     Minden földi dolgunk Kismise-kezdetre)

  233B.     Mit az angyalseregeknek (Kismise-dicsőítésre)

  233C.     Boldog, akit tanítasz (Kismise-evangéliumra)

  233D.     Hiszem az égi Úr (Kismise-hiszekegyre)

  233E.     Felajánljuk néked (Kismise-felajánlásra)

  233F.     Szent vagy... éneklik (Kismise-szent, szentre)

  233G.     Megjelent az Úr (Kismise-úrfelmutatás után)

  233H.     Itt a perc (Kismise-áldozásra)

  234.  Összegyűltünk áldozatra (Kismise)

  234A.     Összegyűltünk áldozatra (Kismise-kezdetre)

  234B.     Dicsőség a magasságban (Kismise-dicsôítésre)

  234C.     Írásokban hangos szóval (Kismise-evangéliumra)

  234D.     Krisztus vonja szívünket (Kismise-hiszekegyre)

  234E.     Áldozatra örök Isten (Kismise-felajánlásra)

  234F.     Szent, szent, szent (Kismise-szent, szentre)

  234G.     Az oltáron trónol (Kismise-úrfelmutatás után)

  234H.     Készen már (Kismise-áldozásra)

 

A  Szent vagy, Uram!  gyász-miseénekei

 

  235.  Adj irgalmat (Miseének)

  236.  Édes Urunk, nézz le (Miseének)

  237.  Ama végső harag napja

  238.  Élők, holtak szent Istene

  239.  Én esendő, árva lélek

  240.  Jer, dicsérjük Istenünket

  241.  Ki ragyogni látod

  242.  Meg kell halni

  243.  Ments meg engem, Uram

  244.  Nézz le, Jézus

  245.  Ó egeknek Királynéja (Mária-ének)

  246.  Ó emberi gyarló nemzetség

  247.  Ó édes Megváltóm

  248.  Ó értem vért ontott

  249.  Ó Megváltó, kegyes Jézus

  250.  Ó örök fény napja

A  Szent vagy, Uram!  kismiséi gyászban

 

  251.  Szemünk telve könnyel (Kismise)

  251A.     Szemünk telve könnyel (Kismise-kezdetre)

  251B.     Napja Isten haragjának (Kismise-evangéliumra)

  251C.     Vígasztaló jó Istenünk (Kismise-felajánlásra)

  251D.     Szent vagy... száll az ének (Kismise-szent, szentre)

  251E.     Maga Jézus (Kismise-úrfelmutatás után)

  251F.     Legyen ez az áldozatunk (Kismise-áldozásra)

  252.  Színed elé jövünk (Kismise)

  252A.     Színed elé jövünk (Kismise-kezdetre)

  252B.     Ama szörnyű napja (Kismise-evangéliumra)

  252C.     Kenyeret s bort hozunk (Kismise-felajánlásra)

  252D.     Szent vagy, Jézus (Kismise-szent, szentre)

  252E.     Isteni kenyér (Kismise-úrfelmutatás után)

  252F.     Jézusom isteni teste (Kismise-áldozásra)

 

A  Szent vagy, Uram!  énekei különböző alkalmakra

 

  253.  Bemegyek szent templomodba (Reggeli ének)

  254.  Fölkelt a nap már (Reggeli ének)

  255.  Jézus, Mária (Reggeli ének)

  256.  Mikor reggel lelkem (Reggeli ének)

  257.  Örvendezzünk, jertek (Reggeli ének)

  258.  Isten hozta (Főpásztor fogadására)

  259.  Jöjj, Szentlélek Úristen (A Szentlélek segítségül hívása.-- Tanév, stb. megnyitáskor)

  260.  Jöjj el, Szentlélek Úristen (Szentbeszéd előtt)

  261.  Hallottuk, Isten (Szentbeszéd után)

  262.  Ne hagyj elesnem (Szükségben, ínségben)

  263.  Uram, hiszlek (Hit, remény, szeretet)

  264.  Szent Olvasót imádkoztunk (Rózsafüzér ájtatosságra)

  265.  Menny, föld, tűz (Megnyugvás Istenben)

  266.  Legyen, Uram, színed előtt (Újmisére)

  267.  Üdvössége lett e háznak (Búcsúra, templom-, kápolnaszentelésre)

  268.  Tehozzád kiáltok (Munkánk sikeréért)

  269.  Áldj meg...kik itt egybegyűltünk (Áldás után)

  270.  Áldj meg minket, Atyaisten (Áldásra. -- Kimenőre)

  271.  Áldj meg minket, Jézus! esedezünk (Esőért)

  272.  Hallgasd meg...Uram, Isten (Áldás után)

  273.  Áldj meg minket, Teremtő (Mise végén)

  274.  Áldjon meg minket (Szentbeszéd után. -- Kimenőre)

  275.  Hol szent Péter (Pápai himnusz)

  276A. Téged, Isten, dicsérünk (Hálaadásra)

  276B. Téged áldunk (Hálaadásra)

  277.  Téged, Isten, magasságban (Hálaadásra)

  278.  Immár a nap leáldozott (Estéli könyörgés)

  305.  Mért feledkezel el (Könyörgés Krisztus-Királyhoz)

 

A  Szent vagy, Uram!  himnuszai

 

  275.  Hol szent Péter (Pápai himnusz)

  280B. Győzelemről énekeljen (Eucharisztikus himnusz)

  306.  Isten, áldd meg a magyart (Magyar himnusz)

 

 

© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©