2. RÉSZ.

Szabad akaratból való eledeli-áldozatok.

Mikor pedig valamelly ember Minhát akar áldozni az Úrnak, zsemlyelisztből áldozzék, és arra öntsön olajt, és azután temjént tegyen felűl reá.

2. És vigye azt az Áron fijaihoz a Papokhoz és a Pap vegyen egy marokkal a zsemlyelisztben az olajjal egyetembe, a temjént pedig mind elvegye és égesse meg az oltáron emlékezet okáért; e tűzzel megégetett áldozat kedves illatú lészen az Úr előtt.

3. A mi pedig megmarad ez áldozatra való * ajándékban, Ároné és az ő fijaié legyen: e szentséges áldozat lészen az Urnak tüzes áldozati között.

4. Hogyha pedig a Minhát kemenczében sültből akarja áldozni valaki, legyenek zsemlyelisztből sütött kovász nélkűl való olajos lepények, vagy olajjal megkent kovász nélkűl való pogácsák.

5. Ha pedig a te áldozatod serpenyőben fúzött Miha lészen, olajjal elegyíttetett kovász nélkűl való zsemlyelisztből legyen.

6. Szaggasd darabokra azt, minekutánna olajjal megelegyíted: és igy Minha lészen.

7. Ha pedig a te áldozatod rostélyon sültből lészen, olajjal elegyíttett zsemlyelisztből legyen.

8. És ezekből csináltatott ajándékot vigyed az Úrnak, és azt a Papnak bémutatván, vigye azt a Pap az oltárhoz.

9. És vegyen a Pap ez eledelre való áldozatból emlékezetre való részt, és égesse meg azt az oltáron: tűzzel megemésztetett jóillatú áldozat ez az Úr előtt.

10. A mi pedig megmarad ez áldozatra való, Minhából, Ároné * és az ő fijaié legyen: szentséges áldozat lészen ez, az Úrnak tüzes áldozatai között.

11. Minden Minha, mellyet az Úrnak ajándékoztok, kovász nélkül való legyen: mert semmi kovászt és mézet nem áldozhattok az Úrnak a tüzes áldozatok között.

12. A gyümölcs első zsengéinek áldozatai közt, felvihetitek * azokat az Úrnak: de a Minhának áldozatjában az oltárra ne vigyed, hogy abból jóillatú áldozatot szereznél.

13. A Minhának pedig minenféle áldozatját sóval megsózzad: és a te Minhádból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sava, minden te áldozatodban só legyen.

14. Ha a te gabonádnak zsengéjéből akarsz Minhát áldozni az Úrnak, a tűznél megszáraztott új gabonafejekből áldozzál, és a teljes gabonafőnek megtört gabonájából áldozzad a te gabonád zsengéjének Minháját.

15. Tölts olajt reá, tégy temjént reá, Minha ez.

16. Illyen módon áldozzék a Pap a megtörött gabonának jóillatjával, az olajjal, és egészen a temjénnel: Tüzes áldozat ez az Úr előtt.