3. RÉSZ.

Háláadó-áldozatok.

Hogyha háláadó-áldozat lészen valamelly embernek áldozatja, ha az ő öreg barmai közzűl áldozik, akár hímmel, akár nősténnyel: ép barmot vigyen az Úr eleibe.

2. És tegye az ő kezét az ő áldozatjára való barmának fejére, és a gyülekezetnek sátora előtt ölje meg azt, és az Áron fijai a Papok öntsék annak vérét az oltárra mind körűl.

3. Annakutánna a Pap áldozzék * tüzes áldozatot az Úrnak, e háláadó-áldozatból, tudniillik annak a baromnak kövérit, melly a bélin vagyon, és egészen a kövérit, melly a béle között vagyon.

4. Annakfelette mind a két veséjét, és a kövérséget, melly a veséken vagyon, és melly a baromnak bélin vagyon, és a kövért, melly a májon vagyon a vesével egybe vegye el.

5. És * égessék meg mind azt az Áron fijai az oltáron egészen égőáldozatúl, a fákon, mellyek a tűzre rakattattak: tüzes és jóillatú áldozat ez az Úr előtt.

6. Hogyha pedig valaki apró baromból akar áldozni az Urnak háláadó-áldozatot, akár hím, akár nőstény lészen az; ép és makula nélkül való legyen.

7. Ha juhból lészen az ő áldozatja; áldozza azt az Úr előtt.

8. És tegye az ő kezét az ő áldozatjának fejére, azután ölje meg azt a gyülekezet sátoránál előtte, és az Áron fijai öntsék a vérét az oltárra mind körűl.

9. Annakutánna áldozzék az Úrnak e háláadó-áldozatból tüzes áldozatot, tudniillik, annak kövérét, a farkát egészen, mellyet a hátagerézdi végénél vágjon el, és a hasához ragadott kövérit, és minden kövérit, melly a bélihez ragadott.

10. És a két veséit, a veséken és a bélen való kövérrel egybe, és a máj körűl való kövérséget mind a veséivel egybe elvegye.

11. És azt égesse meg a Pap az oltáron: tüzes áldozatnak eledele ez az Úr előtt.

12. Hogyha pedig valaki kecskével áldozik, áldozza azt az Úr előtt.

13. És tegye az ő kezét annak fejére, és ölje meg azt a gyülekezetnek sátora előtt, és öntsék az Áron fijai annak vérét az oltárra körűl.

14. Annakutánna áldozzék az ő áldozatjából tüzes áldozatot az Úrnak: tudniillik a kövérit, melly a bélit béfedezi, és a melly a bélihez ragadott.

15. Annakfelette a két veséit, a kövért, melly a veséin vagyon, és melly a bélin vagyon, és a mája mellett való kövért, mind a veséivel egybe elvegye.

16. Mellyeket a Pap égessen meg az oltáron: tüzes áldozatnak jóillatú eledele ez az Úr előtt. Minden kövérség az Úré legyen.

17. És örökké állandó szertartás legyen minden lakhelyeitekben a ti utánnatok valóknál, hogy * semmi kövért és vért meg ne egyetek.