29. RÉSZ.

Minémú áldozatokkal áldozzanak a hetedik hónak innepében.

Heted hónapon pedig * a hónak első napján szent gyülekezetetek legyen néktek: Semmi szolgai dolgot ne cselekedjetek: trombiták zengésének napja legyen néktek az.

2. És szerezzetek tűzzel épen megemésztendő áldozatot az Úrnak jóillatú áldozatúl, egy gyermekded tulkot, egy kost, esztendős bárányokat makula nélkül valókat, hete.

3. És azok mellé Minhának, olajjal megeelegyített három tized zsemlyelisztet, a tulok mellé, két tizedrészt a kos mellé;

4. És egy tizedrészt mindenki bárány mellé, a hét bárányok szerint.

5. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a ti megtisztíttatásotokra.

6. Annak a hónak első napjának tűzzel megemésztendő áldozatján és annak Minháján, és azoknak italiáldozatjokon kivűl, az ő rendek szerint, tűzzel megemésztendő jóillatú áldozatúl az Úrnak.

7. Ez * hetedik hónapnak pedig  tizedik napján szent gyülekezetetek legyen néktek: és megsanyargassátok a ti lelkeiteket: semmi munkát ne cselekedjetek.

8. És áldozzatok tűzzel megemésztendő áldozatot az Úrnak jóillatú, egy gyermekded tulkot, egy kost, esztendős bárányokat hetet, makula nélkül valók legyenek;

9. És azoknak Minhájokat, olajjal megelegyített egy Efa yzemelylisztnek három tizedét a tulok mellé; két tizedrészt az egy kos mellé.

10. Egy -egy tizedrészt mindenki bárány mellé, a hét bárányok szerint.

11. Egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a tisztúlásra való áldozaton kivűl és az egészen megemésztendő áldozaton, annak Minháján és azoknak italiáldozatjokon kivűl.

12. Továbbá a hetedik hónapnak tizenötödik* napján szent gyülekezeteteklegyen néktek: semmi szolgai munkát ne míveljetek, és üljetek az Úrnak innepe napját hét napot.

13. És áldozzatok tűzzel épen megemésztendő jóillatú áldozatot az Úrnak, tizenhárom gyermekded tulkot, két kost, esztendös bárányokat tizennégyet, makula nélkűl valok legyenek.

14. Azoknak Minha-áldozatjokat is olajjal meghintet zsemjelisztből, három tizedrész minden tulok mellé, a tizenhárom tulok szerint, két tizedrészt mindenik kos mellé, a két kos szreint.

15.És egy-egy tizedrészt minden bárány mellé, a tizennégy bárányok szerint.

16. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való egészen megemésztendőáldozaton kivűl, annak Minha-áldozatján és italiáldozatján kivűl.

17. Másodnapon pedig tizenkét gyermekded tulkot, két kost, esztendős bárányokat, makula nélkül valokat, tizennégyet.

18. És azoknak Minhájokat és italiáldozatjokat, a tulok mellé, a kosok mellé, a bárányok mellé, az ő számok szerint, szokás szerint.

19. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való egészen megemésztendő áldozaton, annak Minháján és azoknak italiáldozatjokon kivűl.

20. Harmadnap pedig tizenegy gyermekded tulkokat, két kost: esztendős bárányokat tizennégyet, makula nélkül valókat.

21. És azoknak Minhájokat és italiáldozatjokat, a tulkok mellé, a kosok mellé, és a bárányok mellé, a ő számok szerint, a szokás szerint:

22. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való megemésztendő áldozaton és annak Minháján és italiáldozatján kivűl.

23. Negyednapon pedig tiz gyermekded tulkot, két kost, esztendős bárányokat tizennégyet, makuléa nélkül valókat.:

24. Azoknak Minhájokat és italiáldozatjokat, a tulkok mellé, a kosok mellé, és a bárányok mellé, az ő számok szerint és szokás szerint;

25. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való egészen megemésztendőő áldozaton, annak Minháján és italiáldozatján kivűl.

26. És ötödnapon kilencz gyermekded tulkot, két kost, esztendős bárányokat tizennégyet, makula nélkül valókat;

27. És azoknak Minhájokat és italbeliáldozatjokat, a tulkok mellé, a kosok mellé, és a bárányok mellé, azoknak számok szerint, a szokás szerint.

28. És egy kecskebakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való egészen megemésztendő áldozaton, annak Minháján és italiáldozatján kivűl.

29. És hatodnapon nyolcz tulkot, két kost, esztendős bárányokat tizennégyet, makula nélkül valókat;

30. És azoknak Minhéájokat és italibeli áldozatjokat a tulkok mellé,a kosok mellé, és a bárányok mellé, az ő számok szerint, a szokás szerint;

31. És a bűnmért való áldozatúl egy kecskebakot, a szüntelen való egészen megemésztendő áldozaton kivűl, annak Minháján és italiáldozatján kivűl.

32. És hetedik napon hét gyermekded tulkot, két kost, esztendős bárányokat tizennégyet, makula nélkül valókat.

33. És azoknak Minhájokat és italiáldozatjokat a tulkok mellé, a kosok mellé, és a bárányok mellé, az ő számok szerint, a szokás szerint;

34. És bűnért való áldozatúl egy bakot, az egészen megemésztendő szüntelen való áldozaton kivűl, az ő Minháján és italiáldozatján kivúl.

35. Nyolczadnapon * szent innepetek legyen néktek, semmi szolgai munkát ne cselekedjetek;

36. És áldozzatok tűzzel egészen megemésztendő jóillstú áldozatot az Úrnak, egy tulkot, egy kost, esztendős bárányokat makula nélkül valókat hetet.

37. Azoknak Minhájokat és italiáldozatjokat, a tulkok mellé, a kos mellé, és a bárányok mellé az ő számok szerint, a szokás szerint;

38. És egy bakot bűnért való áldozatúl, a szüntelen való egészen megemésztendő áldozaton, annak Minháján és italiáldozatján kivúl.

39. Ezeket áldozzák az Úrnak a ti Innepeiteken, azoktól megválva a mit fogadtatok, és a mit szabad akaratból áldoztok, a ti egészen megemésztendő áldozatitokkal, Minháitokkal, és a ti háláadó-áldozatitokkal egybe;

40. És mondá Mózes az Izráel fijainak mind azokat, amellyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.