16. RÉSZ.

Az Efraim fijainak sors szerint jutott örökségek.

Kiméne azután sorsok a József fijainak, a Jérikhó ellenében való Jordántól fogva, Jérikhónak vizéig napkelet felé, a pusztára, melly felmegen Jérikhótól a Béthel hegyére.

2. És kimegyen * Bétheltől, Lúzba, és innen általmegyen az Arki-ataróth határára.

3. Annakutánna megyen a tengerre, a Jáfleteusok határára, az alsó Beth-hóronnak határáig és Gézerig; és vagynak az ő kimenetelei a tengerre.

4. Annakokáért az ő örökségeket elvevék a Józsf fijai Manasse és Efraim.

5. Volt pedig határok az Efraim fijainak az ő házoknépei szerint, volt mondom, határa az ő örökségeknek napkelet felé, Ataroth-adártól fogva mind a felső Beth-hóronig.

6. És kimegyen a htár a tengrre, Mihkmetháthra észak felől, és megkerüli az a határ napkelet felől Thaanáthsilót: és általmegyen azon, napkeletről Janoáhra.

7. És alámegyen Janoáhtól Ataróthba és Naarába: és megyen Jérikhóra, és kimegyen a Jordánra.

8. Tappuáhtól megyen a határ a tenger felé, a Kána patakjára, és vagynak az ő kimenetelei a tengerre. Ez az Efraim fijai nemzetségének öröksége az ő házoknépe szerint:

9. A városokon kivűl, mellyek külön szakasztatának az Efraim fijaiank, a Manasse fijai örökségek között: minden városok és azoknak faluik.

10. De ki nem üzék * a Kananeust, ki lakik vala # Gézerben: annakokáért lakék a Kananeus Efraim között mid e mai napig, és vala adófizető.