10. RÉSZ.

Márdokeust a Király nagy méltóságra emeli.

Továbbá Assvérus Király adót vettete a földre, és a tenger szigeteire.

2. Az ő erejének cselekedetei pedig és hatalma, és a Márdokeus nagy voltának megbeszélése, kit a Király nagy méltóságra emele, avagy nem irattattak é meg a Médiai és Persiai Királyoknak cselekedetekről írott Krónika könyvben?

3. Mert a Zsidó Márdokeus másod volt Assvérus Király után, és nagy volt a Zsidók között, és kedves az ő attyafiainak sokasága előtt, ki az ő nemzetségének javára igyekezik vala, és minden ő nemzetségének magmaradását és békességét keresi vala.