25. RÉSZ.

Bildád Jóbot, ki az ő ártatlanságáról sokat szólott vala, megfeddi.

Felele pedig a Suákh városbeli Bildád s monda:

2. Rettenetes uralkodása vagyon néki, és békességben lakozik a magasságban.

3. Vagyon é számok az ő sereginek? és kire nem támad fel az ő világa?

4. Hogyhogy lehetne tehát * igaz a halandó ember, az erős Istenhez képest? avagy hogyhogy lehet tiszte, a ki asszonytól születtetik?

5. Ímé ha a holdra tekintesz is: semmi annak is világossága, de még a csillagok is nem tiszták az ő szemei előtt!

6. Mennyivel inkább a halandó ember a ki * féreg? és az embernek fija, ki ollyan mint a féreg?