2. ZSOLTÁR.

Jövendőlés a Krisztus országáról.

Miért * dühösködnek a Pogányok, és a népek miért gondolnak hijábavalókat?

2. A földnek Királyai * öszvegyülnek, és a Fejedelmek # tanácsot tartanak egyetemben az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, ezt mondván:

3. Szaggassuk el az ő * köteleket, és rázzuk le rólunk az ő igájokat!

4. A ki lakozik az egekben * neveti, az Úr megcsúfolja őket.

5. Akkor szól az ő haragjában nékik, és búsulásában * megrettenti őket, ezt mondván:

6. Én pedig választottam az én Királyomat * Sionon az én szent hegyemen.

7. Megbeszélem az Úrnak dekrétomát, ki ezt mondá nékem: Én * Fiam vagy te, én ma szültelek tégedet.

8. Kérjed tőlem, és * adom néked a Pogányokat örökségűl, és a # földnek határait néked birodalmúl.

9. Megrontod őket vasvesszővel, és mint a cserépedényt * megtöröd őket.

10. Most azért ti Királyok legyetek eszesek; ti földnek Bírái tanuljatok!

11. Szolgáljatok az Úrnak * félelemben, és örüljetek néki rttegésben.

12. Csókolgassátok e * Fiat, hogy meg ne haragudjék, és elvesszetek a ti útatokban; mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mind azok, kik bíznak # ő benne!