3. ZSOLTÁR.

Az igazak még az ő ellenségek között is bátorságosok.

1. Dávidnak Zsoltára, * midőn futna az ő fija előtt Absolon előtt.

2. Uram,  melly igen megsokasodtak az én * ellenségim! melly sokan vagynak az én ellenem támadók!

3. sokan mondják az én lelkem felől: Nincsen néki * semmi szabadulása az Istentől, Sélah.

4. Te pedig, óh Uram, nékem * paizsom vagy, én dicsőségem vagy, és felmagasztalod # az én fejemet.

5. Én felszóval az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engemet az ő szentségének hegyéről.

6. Én lefekszem, elaluszom, * és felkelek; mert az Úr oltalmaz engemet.

7. Nem félek sok ezer néptől, melly minden * felől megkörnykezett engemet.

8. Kelj fel Uram, tarts meg engemet én Istenem, és verd azczúl minden ellenségimet, az istenteleneknek * fogaikat rontsd öszve.

9. Az Úré a * szabadítás; a te népeden legyen a te áldásod! Sélah.