6. ZSOLTÁR.

Dávid meggyógyúlásért könyörög.

1. Dávidnak Zsoltára, az Éneklőmesternek adatott a nyolczhúrú Neginóthra.

2. Uram, a te búsulásodban * ne feddj meg engemet, és a te haragodban ne ostorozz engemeet.

3. Könyörülj rajtam Uram: mert erőtelen vagyok: gyógyíts meg engemet Uram; mert megháborodtak az én csontaim!

4. És az én lelkem igen megháborodott; de te, óh Uram, míglen!

5. Térj hozzám Uram, mentsd ki az én lelkemet, szabadíts meg engemet a te irgalmasságodért;

6. Mert nincsen te felőled a halálban emlékezet; a koporsóban kicsoda mond néked dícséretet?

7. Elfáradtam * fohászkodásimban, megmostam minden éjjel az én ágyamat, és könyhullatásimmal megöntöztem nyoszolyámat.

8. Elhervadott orczám a szomorúság miatt, megvénhedett * minden elleségim miatt.

9. Menjetek el tőlem mindnyájan, kik álnokságot * cselekesztek; mert meghallgatta # az Úr az én siralmimnak szavát!

10. Meghallgatta az Úr az én * könyörgésemet; az Úr bévette az én esedezésemet.

11. Piruljanak meg * és igen háboríttassanak meg minden ellenségim; hátratérjenek és hirtelen szégyenüljenek meg.