12. ZSOLTÁR.

Dávidnak Saul ellen való panasza.

1. Dávid Zsoltára adatott az * Éneklőmesternek a Semithre.

2. Tarts meg óh Uram, mert elfogyott a szent: * mert elfogytak a hívek az embereknek fijaik közzűl.

3. Hazugságot * szól kiki az ő felebarátjának, hízelkedő ajakkal, kettős szívből szólnak.

4. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajakokat: és a kevély nyelveket.

5. Kik ezt mondják: Nyelvünkkel mindent tehetünk, a mi ajakink mi velünk vagynak: s kicsoda nékünk Urunk?

6. A nyomorultaknak pusztíttatásokért és a szegényeknek fohászkodásokért, mindjárt felkelek, azt mondja az Úr; megszabadítom azokat, kiket tőrbe ejtett az ellenség.

7. Az Úrnak beszédi, tiszta * beszédek, mint a földből csinált kohban megpróbáltatott és hétszer megtisztíttatott ezüst.

8. Te, uram, tartsd meg őket: őrizd meg őket e nemzetségtől mind örökké,

9. Mellyben köröskörűl járnaka gonoszok: mikor az embereknek * alávalói felmagasztaltatnak.