13. ZSOLTÁR.

Megszabadításért való könyörgés.

1. Dávid * Zsoltára, az # Éneklőmesternek adatott.

2. Uram, míglen * felejtkezel el rólam mindenestől fogva, míglen # rejted el a te orczádat tőlem?

3. Míglen tanácskozom az én lelkemben? keresűségemet naponként míglen tartom szívemben? míglen magasztaltatik fel ellenségem én rajtam?

4. Nézz reám, és hallgass meg engem én Uram Istenem! világosítsd meg szemeimet! ne aludjon el a halálban.

5. Hogy valamikor ne mondhassa az én ellenségem; meggyőztem őtet; és az én háborgatóim * ne örüljenek, ha megeséndem.

6. Én pedig a te jóvoltodban bízom, örvendez az én szívem a te * szabadításodban. Éneklek az Úrnak: mert jól tett velem.