15. ZSOLTÁR.

Isteni félelemről és jó életről való tanúság

1. Dávidnak Zsoltára. Uram, kicsoda * lakozik a te ságorodban; és kicsoda nyugszik meg a te szent hegyeden?

2. A ki tökéletességben jár, igazságot cselekeszik: és igazságot szól az ő szívében:

3. A ki nem rágalmaz * nyelvével; nem cselekeszik felebarátjának # gonoszt; és gyalázatot nem szerez felebarátjának.

4. Kinek szeme előtt utálatos a gonsoz; de az Urat félőket * tiszteli: esküvését kárával is megállja, és meg nem változtatja.

5. Pénzét nem adja * uzsorára, és ajándékot # az ártatlan ellen nem vészen. A ki ezeket cselekeszi, soha ki nem mozdúl!