20. ZSOLTÁR.

Az Izráeliták könyörgése Dávidért.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklőmesternek adatott.

2. Hallagasson meg tégedet az Úr, a te háborúságodnak napján; és tegyen győzedelmessé a Jákób Istenének * neve.

3. Küldjön néked segítséget az ő szentséges helyéről: és a * Sionból oltalmazzon meg tégedet.

4. Emlékezzék meg minden te áldozatidról; és a te egészen égőáldozatidat tegye * kövérré.

5. Cselekedjen veled a te * kívánságod szerint, és minden te tanácsodat teljesítse meg;

6. Hogy örülhessünk a te * szabadításodban, és a mi Istenünknek nevében zászlót emeljünk: Az Úr teljesítse meg minden te kérésidet!

7. Most esmérem, * hogy megtartja az Úr az ő felkent Királyát, meghallgatja őtet az ő szent egeiből, az ő jobbkeze hatalmasan megszabadítja.

8. Némellyek az ő szekereikben, némellyek az ő lovaikban bíznak, de mi a mi Urunknak Istenünknek * nevéről emlékezünk meg.

9. Ők meghanyatlottak és elestek: mi pedig felkeltünk és * felegyenesedtünk.

10. Uram, tarts meg minket: Ama Király hallgasson meg minket a napon, mellyben segítségűl hívjuk.