21. ZSOLTÁR.

Háláadások az Izráelitáknak Dávidért.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklőmesternek engedtetett.

2. Uram a te erősségedben örűl a Király, és a * te szabadításodban felette igen örvendez.

3. Az ő szívének kivánságát * megadtad néki,és az ő ajakinak kérését nem tagadtad meg ő tőle.

4. Mert elővetted őtet a te javaidnak áldásival, és tettél az ő * fejébe tiszta arany koronát.

5. Életet * kért te tőled, és adtál néki napoknak hosszúságit mind örökké és mind éltig.

6. Nagy az ő dicsekedése a te megtartásodban; fényességet és * ékességet vetettél ő reá;

7. Mert vetetted ő reá mindenféle áldásidat mind örökké, megvidámítottad őtet a te színednek örömével.

8. Mert a Király bízik az Úrban: azért bízván a magasságosnak jó kedvében, meg nem * hanyatlik.

9. Megtalálja a te kezed minden te ellenségidet, és a te jobbkezed megtalálja azokat, kik * gyűlölnek tégedet.

10. Olyanokká tészed őket, mint a tűznek kemenczéjét, a te haragodnak idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket, és megemészti őket a tűz. *

11. Az ő gyümölcsöket e földről elveszted, és az ő magvokat, * az embereknek fijai közzűl;

12. mert te ellened gonoszt * végeztek és csalárdságot gondoltak, mellyet véghez nem vihetnek.

13. Mert te őket czélul vetes, és megvonszod a te ívedet ő ellenek.

14. Magasztaltassál fel, Uram, a te erősségedben; énekeljünk és dícsérjük a * te hatalmadat.